Alkalinisering af urinen

Revideret: 25.08.2021

I.v. infusion med isotonisk natriumhydrogencarbonat tilsat kaliumchlorid 20 mmol/l. Urin-pH måles hver time. Infusionshastighed 400 ml/time 0-4 timer efter indlæggelsen og herefter 150 ml/time. Der tilstræbes urin-pH = 8. Efter indgift af 1.500 ml justeres væskebehandlingen: 

  • ved urin-pH ≥ 7,5 fortsættes med 150 ml/time
  • ved urin-pH < 7,5 og acidose i arterieblod fortsættes med 400 ml/time og herefter ny urin-pH-kontrol
  • ved urin-pH < 7,5 og alkalose i arterieblod kontaktes nefrologisk afdeling på mistanke om nyreskade.
Gå til toppen af siden...