Padma® 28

Revideret: 03.03.2023

Indledning 

Padma® 28 er et præparat, som indeholder 22 forskellige indholdsstoffer, heraf 20 plantedroger. Der er kun meget sparsom litteratur om de enkelte droger og aktive indholdsstoffer, ligesom virkningsmekanismen er ukendt. Padma® 28 angives at være inspireret af et gammelt lamaistisk middel. 

 

Anvendelse 

Naturlægemiddel til lindring af gangudløste smerter i benene som følge af dårlig blodforsyning (claudicatio intermittens). 

 

Evidens for virkning 

Der er utilstrækkelig evidens for effekt på den godkendte anvendelse. 

 

En Cochrane-analyse inkluderede 5 placebo-kontrollerede studier (2137). Baseret på 2 studier fandtes øget maksimum gangdistance på lidt under 100 meter i gruppen, der fik Padma® 28 sammenlignet med gruppen, der fik placebo. Som følge af forskelle i rapportering af resultater kunne data ikke pooles for en evt. effekt på smertefri gangdistance. Konklusionen var, at der som følge af ringe videnskabelig kvalitet og det relativt lave antal patienter, der var inkluderet i hvert af de omtalte studier, ikke fandtes tilstrækkelig dokumentation for effekt af Padma® 28 i behandlingen af claudicatio. 

 

Bivirkninger 

Bivirkninger er få, hyppigst dyspepsi. Der er ikke beskrevet alvorlige bivirkninger ved brug af Padma® 28. 

 

Bloddonor 

Donor må gerne donere blod, hvis han/hun tager Padma® i den mængde (eller mindre), som anbefales på pakningen.  

 

Yderligere information 

Præparat beskrivelse af Padma® 28 på Medicin.dk 

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside findes en database, der indeholder produktresuméer for alle registrerede naturlægemidler

Referencer

2137. Stewart M, Morling JR, Maxwell H. Padma 28 for intermittent claudication. Cochrane Database Syst Rev. 2016; 3, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27021597 (Lokaliseret 26. april 2023)

 
Gå til toppen af siden...