Padma® 28

Revideret: 02.07.2019

Indledning 

Padma® 28 er et præparat, som indeholder 22 forskellige indholdsstoffer, heraf 20 plantedroger. Der er kun meget sparsom litteratur om de enkelte droger og aktive indholdsstoffer, ligesom virkningsmekanismen er ukendt. Padma® 28 angives at være inspireret af et gammelt lamaistisk middel. 

 

Anvendelse 

Naturlægemiddel til lindring af gangudløste smerter i benene som følge af dårlig blodforsyning (claudicatio intermittens). 

 

Evidens for virkning 

Der er utilstrækkelig evidens for effekt på den godkendte anvendelse. 

 

En Cochrane-analyse inkluderede 5 placebo-kontrollerede studier (2137). Baseret på 2 studier fandtes øget maksimum gangdistance på lidt under 100 meter i gruppen, der fik Padma® 28 sammenlignet med gruppen, der fik placebo. Som følge af forskelle i rapportering af resultater kunne data ikke pooles for en evt. effekt på smertefri gangdistance. Konklusionen var, at der som følge af ringe videnskabelig kvalitet af de inkluderede studier, ikke fandtes tilstrækkelig dokumentation for effekt af Padma® 28 i behandlingen af claudicatio. 

 

Bivirkninger 

Bivirkninger er få, hyppigst dyspepsi. Der er ikke beskrevet alvorlige bivirkninger ved brug af Padma® 28. 

 

Bloddonor 

Donor må gerne donere blod, hvis han/hun tager Padma® i den mængde (eller mindre), som anbefales på pakningen.  

 

Yderligere information 

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside er der adgang til en database, der indeholder produktresumeer for alle registrerede naturlægemidler, se Produktresumé - naturlægemidler

Referencer

2137. Stewart M, Morling JR, Maxwell H. Padma 28 for intermittent claudication. Cochrane Database Syst Rev. 2016; 3, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27021597 (Lokaliseret 3. juni 2016)

 
Gå til toppen af siden...