Sennesbælg

Revideret: 03.03.2023

Indledning 

Består af de tørrede frugter af Cassia angustifolia, som indeholder anthranoidglykosider. De aktive glykosider i senna er sennosid A og B, som virker laksativt, dels ved direkte stimulation af tarmen, dels ved at hæmme absorptionen af salt og vand. 

 

Anvendelse 

Naturlægemiddel til kortvarig brug ved træg mave og obstipation (2906)

 

Evidens for virkning 

Der er nogen, men dog ikke tilstrækkelig evidens for effekt på den godkendte anvendelse. 

 

Senna er undersøgt i randomiserede studier for effekt ved obstipation og er fundet bedre eller lige så effektiv som andre laksantia (4578), men er ikke afprøvet for effekt i velgennemførte placebo-kontrollerede undersøgelser (2143) (2145) (5862)

 

Bivirkninger 

Overdrevent forbrug af senna kan medføre melanosis coli. Sennas evt. karcinogene effekt er ikke dokumenteret, og der er ikke fundet øget risiko for genotoksicitet ved langvarigt brug af sennabaserede produkter (2144)

 

Bloddonor 

Donor må gerne donere blod, hvis han/hun tager sennesbælg i den mængde (eller mindre), som anbefales på pakningen.  

 

Yderligere information 

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside er der adgang til en database, der indeholder produktresumeer for alle registrerede naturlægemidler, se Produktresumé - naturlægemidler

Referencer

4578. Alsalimy N, Madi L, Awaisu A. Efficacy and safety of laxatives for chronic constipation in long-term care settings: A systematic review. J Clin Pharm Ther. 2018; 43(5):595-605, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29885259 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

5862. EMA. Assessment report on Senna alexandrina Mill. (Cassia senna L.; Cassia angustifolia Vahl) 1, folium and fructus. EMA. 2017; :1-133, https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-report/draft-assessment-report-senna-alexandrina-mill-cassia-senna-l-cassia-angustifolia-vahl-folium_en-0.pdf (Lokaliseret 3. marts 2023)

 

2906. Wald A. Constipation: Advances in diagnosis and treatment. JAMA. 2016; 315(2):185-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26757467 (Lokaliseret 18. februar 2022)

 

2173. Bader S, Weber M, Becker G. Is the pharmacological treatment of constipation in palliative care evidence based? : a systematic literature review. Schmerz. 2012; 26(5):568-86, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23052993 (Lokaliseret 11. februar 2022)

 

2174. Gordon M, Naidoo K, Akobeng AK et al. Osmotic and stimulant laxatives for the management of childhood constipation. Cochrane Database Syst Rev. 2012; 7, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22786523 (Lokaliseret 11. februar 2022)

 

2143. Leung L, Riutta T, Kotecha J et al. Chronic constipation: An evidence-based review. J Am Board Fam Med. 2011; 24:436-51, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21737769 (Lokaliseret 11. februar 2022)

 

2145. Muller-Lissner S, Wald A. Constipation in adults. BMJ Clin Evid. 2010; , http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21418672 (Lokaliseret 11. februar 2022)

 

2144. Morales MA, Hernández D, Bustamante S et al. Is senna laxative use associated to cathartic colon, genotoxicity, or carcinogenecity?. J Toxicol. 2009; , http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20107583 (Lokaliseret 11. februar 2022)

 
Gå til toppen af siden...