Læs mere

Vejledning i brug af antibiotika
Antibiotikavejledning - generelt
Vurderingsværktøjer til voksne
CURB-65 score
Glasgow Coma Scale (GCS)
SOFA-score (Sequential Organ Failure Asessment score)
Graviditet - valg af antibiotika
Amning - valg af antibiotika
Sepsis
Bakteriel sepsis
Candida sepsis med kendt ætiologi
Hjerte
Endocarditis på native klapper
Klapprotese endocarditis
Endocarditisbehandling ved kendt bakteriologisk ætiologi
Profylakse mod endocarditis
Centralnervesystemet
Meningitis (akut bakteriel)
Profylakse ved meningokoksygdom
Neuroborreliose
Cerebral absces
Øjne
Purulent conjunctivitis
Gonoroisk øjeninfektion hos nyfødte
Chlamydia øjeninfektion hos nyfødte
Luftveje
Akut otitis media hos børn
Akut tonsillitis
Akut rhinosinuitis
Akut bronchitis
Akut eksacerbation af kronisk obstruktiv lungesygdom
Epiglottitis acuta
Pneumoni
Antibiotisk behandling af pneumoni ved kendt ætiologi
Aspirationspneumoni
Invasiv aspergillose
Mave-tarm-kanal
Helicobacter pylori
Gastroenteritis acuta
Intraabdominal infektion (kompliceret cholecystitis, cholangitis, kompliceret diverticulitis, spontan bakteriel peritonitis)
Intraabdominal kirurgisk infektion (perforeret hulorgan, fækal peritonitis, absces)
Antibiotika-associeret diarré, Clostridioides (tidligere Clostridium) difficile infektion (CDI)
Urogenitalsystemet
Akut ukompliceret cystitis
Kompliceret cystitis
Urinvejsinfektion hos kateterbærere
Akut pyelonefritis
Akut pyelonefritis/urosepsis
Bakteriel vaginose
Candida vaginitis
Trichomoniasis
Gonoré
Non-gonoroisk urethritis/cervicitis
Syfilis
Epididymitis
Salpingitis
Knogler og led
Osteomylitis acuta - purulent artritis
Hud og bløddele
Impetigo
Erysipelas
Furunkulose
Akut mastitis
Bidsår
Erythema migrans
Diabetisk fodsår
Ulcus cruris
Paranychion/Panaritum
Nekrotiserende bløddelsinfektioner

Osteomylitis acuta - purulent artritis

Revideret: 31.08.2023

Behandling

 

Anbefalet behandling  

 

Voksne 

 

Børn 

 

Ved penicillinallergi 

* Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab. 

 

Mikrobiologi  

 

Staphylococcus aureus (50 %) 

Hæmolytiske streptokokker 

Non-hæmolytiske streptokokker 

Koagulasenegative stafylokker 

Enterokokker 

Gramnegative stave 

 

Kommentarer  

 

 • Mikrobiologisk diagnostik i form af ledvæske og vævsprøver til mikroskopi, dyrkning og resistensbestemmelse samt evt. bloddyrkning bør sikres i det omfang, at det er muligt inden start på antibiotika.
 • Behandling af voksne bør gives parenteralt i:
  • Mindst 2 uger i.v. ved artritis, derefter p.o. behandling til i alt 6 uger.
  • 2-4 uger i.v. ved spondylodiscitis, derefter 6-8 ugers p.o. behandling til i alt 8-12 uger.
  • Ved akut ikke-kompliceret spondylodisicitis anbefales behandling i alt i minimum 6-8 uger.
  • Ved kronisk spondylodiscitiis, ved udbredte forandringer eller større abscesser da behandling i alt i minimum 12 uger.
 • Individuel vurdering af behandlingsvarighed hos børn. Oral behandling kan påbegyndes i ukomplicerede tilfælde, når barnet er afebrilt, har faldende CRP og aftagende symptomer (min. 3 døgns i.v.-behandling).

 

 

Gå til toppen af siden...