Læs mere

Vejledning i brug af antibiotika
Antibiotikavejledning - generelt
Vurderingsværktøjer til voksne
CURB-65 score
Glasgow Coma Scale (GCS)
SOFA-score (Sequential Organ Failure Asessment score)
Graviditet - valg af antibiotika
Amning - valg af antibiotika
Sepsis
Bakteriel sepsis
Candida sepsis med kendt ætiologi
Hjerte
Endocarditis på native klapper
Klapprotese endocarditis
Endocarditisbehandling ved kendt bakteriologisk ætiologi
Profylakse mod endocarditis
Centralnervesystemet
Meningitis (akut bakteriel)
Profylakse ved meningokoksygdom
Neuroborreliose
Cerebral absces
Øjne
Purulent conjunctivitis
Gonoroisk øjeninfektion hos nyfødte
Chlamydia øjeninfektion hos nyfødte
Luftveje
Akut otitis media hos børn
Akut tonsillitis
Akut rhinosinuitis
Akut bronchitis
Akut eksacerbation i kronisk obstruktiv lungesygdom
Epiglottitis acuta
Pneumoni
Antibiotisk behandling af pneumoni ved kendt ætiologi
Aspirationspneumoni
Invasiv aspergillose
Mave-tarmkanal
Helicobacter pylori
Gastroenteritis acuta
Intraabdominal infektion (kompliceret cholecystitis, cholangitis, kompliceret diverticulitis, spontan bakteriel peritonitis)
Intraabdominal kirurgisk infektion (perforeret hulorgan, fækal peritonitis, absces)
Antibiotika-associeret diarré, Clostridioides (tidligere Clostridium) difficile infektion
Urogenitalsystemet
Akut ukompliceret cystitis
Kompliceret cystitis
Urinvejsinfektion hos kateterbærere
Akut pyelonefritis
Akut pyelonefritis/urosepsis
Bakteriel vaginose
Candida vaginitis
Trichomoniasis
Gonoré
Non-gonoroisk urethritis/cervicitis
Syfilis
Epididymitis
Salpingitis
Knogler og led
Osteomylitis acuta - purulent artritis
Hud og bløddele
Impetigo
Erysipelas
Furunkulose
Akut mastitis
Bidsår
Erythema migrans
Diabetisk fodsår
Ulcus cruris
Paranychion/Panaritum
Nekrotiserende fasciitis

Antibiotika-associeret diarré, Clostridioides (tidligere Clostridium) difficile infektion

Revideret: 24.08.2020

Behandling

Anbefalet behandling  

 

Seponering af pågående antibiotikabehandling om muligt. 

 

Voksne 

 • Vancomycin
  125 mg p.o. x 4 i 10 dage.
  Hvis vancomycin ikke er tilgængeligt*, kan ved lette førstegangs tilfælde anvendes Metronidazol 500 mg p.o. x 3 i 10 dage.

Børn 

 • Vancomycin
  50 mg/kg p.o. fordelt på 4 doser, højst 500 mg/dosis, i 10 dage.
  Hvis vancomycin ikke er tilgængeligt*, kan ved lette førstegangs tilfælde anvendes Metronidazol 30 mg/kg p.o. fordelt på 3 doser i 10 dage.

 

Ved akut svær kompliceret Clostridioides difficile infektion eller multiple rekurrente Clostridioides difficile infektioner kan lokal Klinisk Mikrobiologisk afd. kontaktes. 

 

Mikrobiologi  

 

Clostridioides difficile .  

 

Kommentarer  

 

 • * Vancomycin udleveres vederlagsfrit fra alle sygehuse.
 • Mange børn < 2 år har toksinproducerende C. difficile uden at være syge heraf. Børn < 2 år skal derfor som hovedregel ikke behandles.
 • Alle antibiotika kan medføre udvikling af C. difficile-tarminfektion, i visse tilfælde i form af pseudomembranøs enterocolitis.
 • Andre antibiotika bør om muligt seponeres.

 

 

Gå til toppen af siden...