Læs mere

Vejledning i brug af antibiotika
Antibiotikavejledning - generelt
Vurderingsværktøjer til voksne
CURB-65 score
Glasgow Coma Scale (GCS)
SOFA-score (Sequential Organ Failure Asessment score)
Graviditet - valg af antibiotika
Amning - valg af antibiotika
Sepsis
Bakteriel sepsis
Candida sepsis med kendt ætiologi
Hjerte
Endocarditis på native klapper
Klapprotese endocarditis
Endocarditisbehandling ved kendt bakteriologisk ætiologi
Profylakse mod endocarditis
Centralnervesystemet
Meningitis (akut bakteriel)
Profylakse ved meningokoksygdom
Neuroborreliose
Cerebral absces
Øjne
Purulent conjunctivitis
Gonoroisk øjeninfektion hos nyfødte
Chlamydia øjeninfektion hos nyfødte
Luftveje
Akut otitis media hos børn
Akut tonsillitis
Akut rhinosinuitis
Akut bronchitis
Akut eksacerbation af kronisk obstruktiv lungesygdom
Epiglottitis acuta
Pneumoni
Antibiotisk behandling af pneumoni ved kendt ætiologi
Aspirationspneumoni
Invasiv aspergillose
Mave-tarmkanal
Helicobacter pylori
Gastroenteritis acuta
Intraabdominal infektion (kompliceret cholecystitis, cholangitis, kompliceret diverticulitis, spontan bakteriel peritonitis)
Intraabdominal kirurgisk infektion (perforeret hulorgan, fækal peritonitis, absces)
Antibiotika-associeret diarré, Clostridioides (tidligere Clostridium) difficile infektion (DCI)
Urogenitalsystemet
Akut ukompliceret cystitis
Kompliceret cystitis
Urinvejsinfektion hos kateterbærere
Akut pyelonefritis
Akut pyelonefritis/urosepsis
Bakteriel vaginose
Candida vaginitis
Trichomoniasis
Gonoré
Non-gonoroisk urethritis/cervicitis
Syfilis
Epididymitis
Salpingitis
Knogler og led
Osteomylitis acuta - purulent artritis
Hud og bløddele
Impetigo
Erysipelas
Furunkulose
Akut mastitis
Bidsår
Erythema migrans
Diabetisk fodsår
Ulcus cruris
Paranychion/Panaritum
Nekrotiserende bløddelsinfektioner

Antibiotika-associeret diarré, Clostridioides (tidligere Clostridium) difficile infektion (DCI)

Revideret: 22.02.2022

Behandling

 

Anbefalet behandling  

 

Seponering af pågående antibiotikabehandling og syrepumpehæmmere om muligt. 

 

Første CDI  

Voksne 

 • Vancomycin
  125 mg p.o. x 4 i 10 dage.
  Hvis vancomycin ikke er tilgængeligt*, kan ved lette førstegangs tilfælde anvendes Metronidazol 500 mg p.o. x 3 i 10 dage.

Børn 

 • Vancomycin
  50 mg/kg p.o. fordelt på 4 doser, højst 500 mg/dosis, i 10 dage.
  Hvis vancomycin ikke er tilgængeligt*, kan ved lette førstegangs tilfælde anvendes Metronidazol 30 mg/kg p.o. fordelt på 3 doser i 10 dage.

Komplicerede CDI  

Voksne 

 • 1. recidiv af CDI:
  Vancomycin 125 mg p.o. x 4 i 10 dage.
  Ved svær og/eller indlæggelseskrævende tilfælde bør fækal mikrobiota transplatation (FMT) tilbydes i forlængelse af vancomycin-behandling.
 • 2. recidiv og derover:
  Fækal mikrobiata transplantation (FMT)** bør tilbydes i forlængelse af vancomycin-behandling.
  Hvis FMT ikke kan gennemføres, kan vancomycin p.o. nedtrapningskur forsøges, fx 125 mg p.o. x 4 dgl. i 2 uger, 125 mg p.o. x 2 dgl. i 1 uge, 125 mg p.o. x 1 dgl. i 1 uge, 125 mg p.o. x 1 hver 2. dag i 1 uge, 125 mg p.o. x 1 hver 3. dag i 2 uger.
 • Fulminant CDI:
  Vancomycin 125 mg p.o. x 4 i kombination med metronidazol 500 mg i.v. x 3 i kombination med FMT (evt. gentagne FMT med 3 dages interval). Overvej kirurgi og tillæg af vancomycin rektalt.
 • Refraktær CDI:
  FMT (evt. gentagne FMT med 3 dages interval).

Mikrobiologi  

 

Clostridioides difficile .  

 

Kommentarer  

 

 • * Vancomycin udleveres vederlagsfrit fra alle sygehuse.
 • ** Fækal mikrobiata transplantation (FMT): Overførsel af minimalt bearbejdet fæces fra en rask donor.
 • Mange børn < 2 år har toksinproducerende C. difficile uden at være syge heraf. Børn < 2 år skal derfor som hovedregel ikke behandles.
 • Alle antibiotika kan medføre udvikling af C. difficile-tarminfektion, i visse tilfælde i form af pseudomembranøs enterocolitis.
 • Andre antibiotika bør om muligt seponeres.

 

 

Referencer

5616. Dahlerup JF, Engberg JH, Erikstrup C et al. Clostridioides difficile infektion og fækal mikrobiota transplantation (FMT). DSGH, DSKI, DSKM, DSI. 2020; 1, https://www.dsgh.dk/images/Guidelines/pdf/CDIFF_FMT.pdf (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
Gå til toppen af siden...