Læs mere

Vejledning i brug af antibiotika
Antibiotikavejledning - generelt
Vurderingsværktøjer til voksne
CURB-65 score
Glasgow Coma Scale (GCS)
SOFA-score (Sequential Organ Failure Asessment score)
Graviditet - valg af antibiotika
Amning - valg af antibiotika
Sepsis
Bakteriel sepsis
Candida sepsis med kendt ætiologi
Hjerte
Endocarditis på native klapper
Klapprotese endocarditis
Endocarditisbehandling ved kendt bakteriologisk ætiologi
Profylakse mod endocarditis
Centralnervesystemet
Meningitis (akut bakteriel)
Profylakse ved meningokoksygdom
Neuroborreliose
Cerebral absces
Øjne
Purulent conjunctivitis
Gonoroisk øjeninfektion hos nyfødte
Chlamydia øjeninfektion hos nyfødte
Luftveje
Akut otitis media hos børn
Akut tonsillitis
Akut rhinosinuitis
Akut bronchitis
Akut eksacerbation af kronisk obstruktiv lungesygdom
Epiglottitis acuta
Pneumoni
Antibiotisk behandling af pneumoni ved kendt ætiologi
Aspirationspneumoni
Invasiv aspergillose
Mave-tarm-kanal
Helicobacter pylori
Gastroenteritis acuta
Intraabdominal infektion (kompliceret cholecystitis, cholangitis, kompliceret diverticulitis, spontan bakteriel peritonitis)
Intraabdominal kirurgisk infektion (perforeret hulorgan, fækal peritonitis, absces)
Antibiotika-associeret diarré, Clostridioides (tidligere Clostridium) difficile infektion (CDI)
Urogenitalsystemet
Akut ukompliceret cystitis
Kompliceret cystitis
Urinvejsinfektion hos kateterbærere
Akut pyelonefritis
Akut pyelonefritis/urosepsis
Bakteriel vaginose
Candida vaginitis
Trichomoniasis
Gonoré
Non-gonoroisk urethritis/cervicitis
Syfilis
Epididymitis
Salpingitis
Knogler og led
Osteomylitis acuta - purulent artritis
Hud og bløddele
Impetigo
Erysipelas
Furunkulose
Akut mastitis
Bidsår
Erythema migrans
Diabetisk fodsår
Ulcus cruris
Paranychion/Panaritum
Nekrotiserende bløddelsinfektioner

Antibiotika-associeret diarré, Clostridioides (tidligere Clostridium) difficile infektion (CDI)

Revideret: 31.08.2023

Behandling

 

Anbefalet behandling  

 

Seponering af pågående antibiotikabehandling og syrepumpehæmmere om muligt. 

 

Første CDI  

Voksne 

 

Mild/moderat: 

 • Vancomycin
  125 mg p.o. x 4 i 10 dage.
  Hvis peroral vancomycin ikke er tilgængeligt*, kan ved lette førstegangs tilfælde anvendes Metronidazol 500 mg p.o. x 3 i 10 dage.

 

Svær og/eller indlæggelseskrævende:  

Overvej fækal mikrobiota transplantation (FMT)* 

 

Børn 

 • Vancomycin
  50 mg/kg p.o. fordelt på 4 doser, højst 500 mg/dosis, i 10 dage.
  Hvis peroral vancomycin ikke er tilgængeligt, kan ved lette førstegangs tilfælde anvendes Metronidazol 30 mg/kg p.o. fordelt på 3 doser i 10 dage.

Komplicerede CDI  

Voksne 

1. recidiv af CDI:  

Mild/moderat (ikke indlæggelseskrævende):  

 • 1. valg Vancomycin p.o. 125 mg x 4 i 10 dage
  FMT* kan overvejes

 

Svær og/eller indlæggelseskrævende: 

 • 1. valg Vancomycin p.o. 125 mg x 4 i 10 dage
 • 2. valg Fidaxomicin 200 mg x 2 i 10 dage
  FMT bør tilbydes i forlængelse af antibiotika-behandling*

 

2. recidiv og derover:  

 • FMT bør tilbydes i forlængelse af vancomycin-behandling*.
  Hvis FMT ikke kan gennemføres, kan vancomycin p.o. nedtrapningskur forsøges, fx 125 mg p.o. x 4 dgl. i 2 uger, 125 mg p.o. x 2 dgl. i 1 uge, 125 mg p.o. x 1 dgl. i 1 uge, 125 mg p.o. x 1 hver 2. dag i 1 uge, 125 mg p.o. x 1 hver 3. dag i 2 uger.

 

Fulminant CDI:  

 • 1. valg: FMT (evt. gentagne gange med 3 dages mellemrum). Antibiotika:
 • Vancomycin 125 mg p.o. x 4 i kombination med metronidazol 500 mg i.v. x 3 i kombination med FMT (evt. gentagne FMT med 3 dages interval).
  Overvej kirurgi og tillæg af vancomycin rektalt.

 

Refraktær CDI:
FMT* (evt. gentagne FMT med 3 dages interval).  

Mikrobiologi  

 

Clostridioides difficile .  

 

Kommentarer  

 

 • Vancomycin og fidaxomicin udleveres vederlagsfrit fra alle sygehuse.
 • Mange børn < 2 år har toksinproducerende C. difficile uden at være syge heraf. Børn < 2 år skal derfor som hovedregel ikke behandles.
 • Alle antibiotika kan medføre udvikling af C. difficile-tarminfektion, i visse tilfælde i form af pseudomembranøs enterocolitis.
 • Andre antibiotika bør om muligt seponeres.

 

* FMT forudgås af 4-10 dages p.o. vancomycin (fidaxomicin) med seponering 1-2 døgn før FMT. Ved længere ventetid på FMT fortsættes vancomycin/fidaxomicin, evt. med nedtrapning til lavest mulige dosis med symptomfrihed. Ved henvisning til FMT sættes således ikke slutdato for antibiotika-behandling 

 

Definitioner: 

Fækal mikrobiata transplantation (FMT): Overførsel af minimalt bearbejdet fæces fra en rask donor.  

 

Recidiv af CDI: Nyt tilfælde af CDI opstået efter ophørt behandling for tidligere CDI-tilfælde, hvor der under behandling var klinisk resolution (fravær af diarré).  

 

Mild/moderat CDI: CDI-tilfælde som ikke opfylder kriterier for at være svær eller fulminant. 

 

Svær CDI: CDI med tilstedeværelse af et eller flere tegn på svær colitis (systemisk påvirkning): Mavesmerter, hypoalbuminæmi (< 30 g/l), leukocytose (leukocytter >15 x 109/l), leukopeni (leukocytter < 2 x 109/l), nyrepåvirkning (P-kreatinin over 1,5 x præmorbidt niveau). 

 

Fulminant CDI: Svær CDI samt et eller flere af nedenstående:  

Klinik: Kognitiv påvirkning, feber over 38,5°C, ileus, hypotension/septisk shock. 

Forløb: Udvikling af multiorgan svigt, behov for intensiv terapi  

Billeddiagnostik: Ileus, toksisk megacolon (colon diameter >6 cm)  

Endoskopi: Pseudomembranøs colitis. 

 

Behandlingsrefraktær CDI: Manglende ophør af diarré efter 5 dages anti-CD antibiotikabehandling, eller forværring på ethvert tidspunkt under behandling.  

 

 

 

Referencer

5616. Dahlerup JF, Engberg JH, Erikstrup C et al. Clostridioides difficile infektion og fækal mikrobiota transplantation (FMT). DSGH, DSKI, DSKM, DSI. 2020; 1, https://www.dsgh.dk/images/Guidelines/pdf/CDIFF_FMT.pdf (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
Gå til toppen af siden...