Psykiske lidelser

Revideret: 17.03.2022

Psykiske lidelser dækker over et bredt spektrum af sygdomme hos såvel børn som voksne. Mange af disse patienter får lægemidler, der kan påvirke den orale sygdomsudvikling negativt. Som ved alle patienter kan uhensigtsmæssig adfærd og livsstilsfaktorer yderligere være risikofaktorer for dårlig oral sundhed, fx rygning og misbrug. Det er dokumenteret, at nogle psykiske sygdomme er associeret med dårligere tandstatus (5640).  

Særlige forhold før behandling

 • Klarlæggelse af den psykiske lidelse (herunder ADHD, spiseforstyrrelse, selvskade).
 • Klarlæggelse af risikofaktorer ift. oral sygdom, fx sukkerrig diæt, rygning, alkohol, misbrug, oral neglect.
 • Klarlæggelse af orale symptomer på øget risiko for oral sygdom, fx mundtørhed.
 • Klarlæggelse af orale symptomer på oral sygdom.
 • Adrenalin (i lokalanalgetika) bør ikke anvendes til patienter i behandling med tricykliske antidepressiva .
 • Regelmæssig indkaldelse af patienten. Der kan være behov for hyppigere kontrolintervaller (må vurderes individuelt), fx hver 3. måned.
 • Tramadol bør undgås ved samtidig brug af andre serotonerge midler (fx SSRI) , MAO-hæmmere, fentanyl og triptaner), da der er risiko for udvikling af serotoninsyndrom.
 • Regelmæssig indkaldelse af patienten. Der kan være behov for hyppigere kontrolintervaller (må vurderes individuelt), fx hver 3. måned.

Særlige forhold under behandling

Der kan være særlige forhold, som gør, at behandlingen kræver særlig tilrettelæggelse, fx om morgenen eller om aftenen. 

Særlig profylaktiske foranstaltninger

Patienter med psykiske lidelser er meget forskellige og har følgelig meget forskellige behov for profylaktiske tiltag og behandling. Herunder er forslag til indsatsområder, der afhænger af patientens risiko for oral sygdom og orale sygdomshistorie (5636)

 • Kontrol og re-instruktion for optimal mundhygiejne (individuelt tilpasset/hyppighed).
 • Fluorid:
  • Højfluorid tandpasta (5637) - ordineres hvis patienten er cariesaktiv og ældre end 12 år. Se Fluorpræparater (Odontologisk medicinvejledning).
  • Intensiv fluorterapi - grundig individuel vurdering af cariesrisiko.
  • Hyppig fluorpensling af tanddele (herunder rodflader) hvor der kan opstå caries.
 • Dysbiose:
  • Mikrobiel uligevægt/infektion behandles:
  • Klorhexidin 0,12 % uden alkohol (bakterieldysbiose), 2 x dgl. i maksimalt 3 uger- herefter pause.
  • Svampebehandling ved diagnosticeret oral candidose . Se Antimykotika (Odontologisk medicinvejledning).
 • Mundtørhed/hyposalivation:
  • Instruere i at skylle munden fri for mad efter måltider.
  • Instruere i at fugte mundslimhinden/forebygge sår som følge af hyposalivation.
  • Kendskab til metoder for hensigtsmæssig stimulation af spytproduktion.
  • Kendskab til spyterstatningsmidler og anvendelsen af disse . Se Mukomimetika (Odontologisk medicinvejledning).
 • Hjælpe med at opretholde motivationen - det kan være livslang behandling.

Særlige forhold ved lægemiddelordination

Patienter med psykiske sygdomme er ofte medicinerede, hvor der kan være risiko for lægemiddel-interaktioner med de lægemidler, tandlægen anvender eller ordinerer, hvorfor det er vigtigt at kontrollere for interaktioner (se evt. relevante præparatbeskrivelser eller Interaktionsdatabasen.dk).  

 

Kendskab til gældende lovgivning og tilskudsmuligheder:  

Enkelttilskud til medicin (medicin uden generelt tilskud): Ansøges, når medicinen vurderes at have særlig behandlingsmæssig betydning, fx høj-fluorid tandpasta til "patienter, der har svært nedsat eller ophørt spytsekretion". Se Ansøgning om individuelle tilskud til medicin

Dokumentér patientens orale status, fx høj rodcariesaktivitet eller risiko herfor på trods af gængse profylaktiske tiltag.  

 

Medsend dokumentation fx: 

 • Nedsat spytsekretion - medsend værdier for sialometri (typisk hvilespyt som påvirkes af medicin ). Se Mukomimetika (Odontologisk medicinvejledning).
 • Produktresume for lægemidler, hvor fx mundtørhed/caries eller gingiva-hyperplasi er kendt bivirkning. Se præparatbeskrivelserne eller Produktresuméerne.
 • Videnskabelig litteraturhenvisning der understøtter medicinen, fx at rodcariesaktivitet forebygges bedre med høj-fluoridtandpasta (5641) (5642).
 • Ekspertanbefalinger, fx at høj-fluoridtandpasta anbefales til patienter med høj caries risiko (5643).
 • Videnskabelig litteraturhenvisning der understøtter, at psykisk sygdom er associeret med dårligere tandstatus.
 • Kommunalt tilskud til tandpleje, se borger.dk.

 

Orale bivirkninger

 • Patienter med psykiske sygdomme er ofte medicinerede med lægemidler, hvor mundtørhed (xerostomi) er er en kendt og ofte almindelig (meget almindelig) bivirkning. Hyposalivation fremgår sjælden af produktresuméerne, og bør rapporters, da denne bivirkning er en objektive vurdering af spytkirtelfunktionen og således tilsyneladende uventet eller sjælden.
 • Øget cariesaktivitet, der vurderes at være relateret til medicinassocieret nedsat spytsekretion, bør anmeldes, da den er potentielt alvorlig (kan medføre tandtab/funktionstab) og ukendt (caries fremgår sjældent af produktresuméerne) bivirkning.
 • Recidiverende oral candidose og dysbiose bør også anmeldes, hvis det formodes, at dette er relateret til patientens medicinforbrug.
 • Generelt skal det overvejes at kontakte egen læge for mulighed for præparatskift med opmærksomhed på, at andre præparater kan have samme eller lignende bivirkningsprofil.

 

Anmeldelse af bivirkninger 

Tandlæger er forpligtet til at anmelde:  

 • Formodede "alvorlige" og "uventede bivirkninger" for alle lægemidler
 • Alle formodede bivirkninger der opstår i forbindelse med nye lægemidler der har være markedsført mindre end 2 år

Alvorlige bivirkninger inden for tandlægens arbejdsområde vil typisk omfatte caries, tandtab eller andet, hvor en efterfølgende funktionsnedsættelse medfører betydelig invaliditet.  

Meget få orale bivirkninger fremgår af produktresuméerne og vil således kunne klassificeres som uventede.  

Anmeldelsespligten af formodede bivirkninger gælder også uden for det orale område og lægemidler som tandlægen ikke selv har ordineret.  

Bivirkninger anmeldes til Lægemiddelstyrelsen. Se også Meld en bivirkning - brug bivirkningsmanageren

Referencer

5643. Charadram N, Maniewicz S, Maggi S et al. Development of a European consensus from dentists, dental hygienists and physicians on a standard for oral health care in care-dependent older people: An e-Delphi study. Gerodontology. 2021; 38(1):41-56, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33073408/ (Lokaliseret 26. oktober 2023)

 

5642. Larsen LS, Baelum V, Tenuta LMA et al. Fluoride in saliva and dental biofilm after 1500 and 5000 ppm fluoride exposure. Clin Oral Investig. 2018; 22(3):1123-29, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28865065/ (Lokaliseret 26. oktober 2023)

 

5636. Yoshii H, Kitamura N, Akazawa K et al. Effects of an educational intervention on oral hygiene and self-care among people with mental illness in Japan: a longitudinal study. BMC Oral Health. 2017; 17(1):81, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28449671/ (Lokaliseret 26. oktober 2023)

 

5640. Gupta S, Pratibha PK, Gupta R. Necessity of oral health intervention in schizophrenic patients - A review. Nepal J Epidemiol. 2016; 6(4):605-12, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5506385/ (Lokaliseret 26. oktober 2023)

 

5641. Wierichs RJ, Meyer-Lueckel H. Systematic review on noninvasive treatment of root caries lesions. J Dent Res. 2015; 94(2):261-71, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25398366/ (Lokaliseret 26. oktober 2023)

 

5637. Ekstrand KR, Poulsen JE, Hede B et al. A randomized clinical trial of the anti-caries efficacy of 5,000 compared to 1,450 ppm fluoridated toothpaste on root caries lesions in elderly disabled nursing home residents. Caries Res. 2013; 47(5):391-8, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23594784/ (Lokaliseret 26. oktober 2023)

 
Gå til toppen af siden...