Systemiske svampeinfektioner

Revideret: 20.10.2021

Systemiske mykoser omfatter disseminerede og invasive svampeinfektioner i normalt sterile enkeltorganer og forårsages af: 

 • Gærsvampe, der udgør en del af den normale mikroflora på slimhinder.
 • Skimmelsvampe, der findes vidt udbredt i naturen, og som via inhalation primært giver infektion i lunger og luftveje.
 • Dimorfe svampe, som findes endemisk i geografisk afgrænsede områder uden for Europa, ofte i jord, og via inhalation primært giver infektion i lungerne.

 

De vigtigste disponerende faktorer for systemiske svampeinfektioner er: 

 • Immunsuppression/kritisk sygdom:
  • længerevarende neutropeni
  • højdosis systemisk glukokortikoid behandling
  • malignitet
  • transplantation
  • peritonit sekundært til tarm-perforation
  • akut pancreatitis
 • Indgreb eller behandling med:
  • længerevarende mekanisk ventilation
  • bredspektrede antibiotika
  • intravaskulære katetre
  • parenteral ernæring
  • hæmodialyse
  • akut kirurgi, især ved perforation af abdominalt hulorgan.