Tobaksafhængighed

Revideret: 29.12.2021

Afhængighed af tobaksrygning består af sociale, vanemæssige, psykologiske og farmakologiske komponenter. Nicotinafhængighed spiller en væsentlig rolle i tilknytning til vedvarende rygning, specielt hos rygere, der har et dagligt forbrug over 10 cigaretter, og/eller som ryger den første cigaret tidligere end 30 min efter, at de er stået op. Komplet rygeophør opnås lettest med et totalt rygestop fra en aftalt ophørsdag. Det er dog muligt at reducere antallet af cigaretter gradvis over flere uger op til ophørsdagen, mens man anvender vareniclin. 

Behandlingsvejledning

Rygere, der ryger mere end 8-10 cigaretter dagligt, og ryger den første cigaret inden for 30 minutter, efter de er vågnet - er nikotinafhængige og bør tilbydes rygestopmedicin. 

Alle rygere - også rygere med rygerelaterede sygdomme - bør motiveres til rygeafvænning. Individuel rådgivning om rygeophør medfører øget chance for rygestop (5580). Rådgivning ledsaget af 8-12 ugers behandling med nedennævnte midler øger antallet af rygestop yderligere (2580). Præparaterne til rygeophør har også vist sig effektive til patienter med hjerte-kar-sygdomme og KOL

Præparatvalg

Nicotinsubstitution ved rygeophør mindsker abstinenssymptomer som rastløshed og koncentrationsbesvær. Rygetrangen dæmpes og der kommer mindre stress, men personen kan dog opleve afhængighed af nicotinsubstitution.  

Vareniclin udøver sin effekt direkte på nicotinreceptorerne i hjernen, mens virkningen af bupropionSR antagelig skyldes en central noradrenerg effekt. 

 

Der er 2 førstevalgspræparater: 

  • Nicotinprodukter
  • Vareniclin

Som andetvalg anvendes 

  • Bupropion SR

 

Man kan enten anvende nicotinprodukterne eller vareniclin som førstevalg (høj dokumentation og stort set ingen alvorlige bivirkninger). Flere store studier har vist, at der ikke er øget forekomst af alvorlige bivirkninger under behandling med vareniclin sammenlignet med placebo, dvs. heller ikke depression, selvmordstanker eller selvmordsforsøg (113) (2833) (2834) (3179). Vareniclinbehandling øger desuden ikke risikoen for myokardieinfarkt (3180). Vareniclin er mere effektivt end bupropionSR og et enkelt nicotinprodukt, men ligeværdigt med behandling med kombinationen af 2 nicotinprodukter. 

 

BupropionSR har en række kontraindikationer pga. lægemiddelinteraktioner og kan udløse universelle krampeanfald, hvorfor det først anvendes, når nicotinprodukter og/eller varenicline har været prøvet. BupropionSR må desuden ikke anvendes til gravide. Nortriptylin i doser på 50-75 mg kan anvendes, såfremt de 3 ovennævnte præparater ikke tåles/ønskes. 

 

E-cigaretter og heat-not-burn tobaks-produkter, der indeholder tobak, som opvarmes ved lavere temperatur end almindelige cigaretter, anbefales ikke til rygeafvænning. 

Referencer

2833. Hughes JR, Stead LF, Hartmann-Boyce J et al. Antidepressants for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2020; 4(4), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32319681/ (Lokaliseret 18. februar 2022)

 

113. Barua RS, Rigotti NA, Benowitz NL et al. 2018 ACC Expert Consensus Decision Pathway on Tobacco Cessation Treatment: A Report of the American College of Cardiology Task Force on Clinical Expert Consensus Documents. J Am Coll Cardiol. 2018; 72(25):3332-65, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30527452/ (Lokaliseret 1. december 2021)

 

4713. Hartmann-Boyce J, Chepkin SC, Ye W et al. Nicotine replacement therapy versus control for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2018; 5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29852054 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

2580. Dansk Selskab for Almen Medicin. Klinisk vejledning: KOL. 2017; , https://vejledninger.dsam.dk/kol/?mode=visKapitel&cid=977&gotoChapter=978 (Lokaliseret 16. februar 2022)

 

5580. Lancaster T, Stead LF, and Cochrane Tobacco Addiction Group. Individual behavioural counselling for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2017; (3), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6464359/ (Lokaliseret 29. december 2021)

 

2834. Cahill K, Lindson-Hawley N, Thomas KH et al. Nicotine receptor partial agonists for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2016; 9(5), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27158893 (Lokaliseret 18. februar 2022)

 

3179. Anthenelli RM, Benowitz NL, West R et al. Neuropsychiatric safety and efficacy of varenicline, bupropion, and nicotine patch in smokers with and without psychiatric disorders (EAGLES): a double-blind, randomised, placebo-controlled clinical trial. Lancet. 2016; 18; 387 (10037), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27116918 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

3180. Sterling LH, Windle SB, Filion KB et al. Varenicline and Adverse Cardiovascular Events: A Systematic Review and Meta-Analysis of Random-ized Controlled Trials. J Am Heart Assoc. 2016; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26903004 (Lokaliseret 22. februar 2022)