Funktionelle gastro-intestinale tilstande

Revideret: 30.03.2023

Funktionelle gastro-intestinale tilstande omfatter colon irritabile og funktionel dyspepsi, samt en række dårligt definerede lidelser med symptomer, som antages at stamme fra mave-tarm-kanalen. For alle disse tilstande gælder, at diagnosen stilles klinisk, og at de ætiologiske og patofysiologiske forhold ikke er klarlagte. 

 

De hyppigste symptomer er abdominalsmerter eller abdominalt ubehag, afføringsforstyrrelser, oppustethed, kvalme og tidlig mæthedsfornemmelse. Almindeligvis opfattes symptomerne, som forårsaget af en forstyrrelse i samspillet mellem centralnervesystemet, det enteriske nervesystem og det lokale miljø i tarmen.  

Colon irritabile

Colon irritabile (irritabel tyktarm) er den hyppigste mave-tarm-lidelse med en prævalens i den voksne befolkning på 10-15 %. Lidelsen er karakteriseret ved abdominalsmerter ledsaget af afføringsforstyrrelser. Diagnosen kan med rimelig sikkerhed stilles klinisk ved hjælp af de såkaldte Rom-kriterier hos patienter uden alarmsymptomer som vægttab, blod i afføringen og afvigende blodprøver (2988) (5293)

 

Rom IV-kriterierne for colon irritabile: 

Symptomdebut for mindst 6 mdr. siden 

  • Kroniske eller recidiverende abdominalsmerter mindst 1 dag om ugen de sidste 3 måneder ledsaget af mindst to af følgende:
    • Relateret til defækation
    • Smerterne relateret til ændringer i afføringens hyppighed
    • Smerterne relateret til ændringer i afføringens form/konsistens.

Behandlingsvejledning

Det terapeutiske respons på medikamentel behandling er generelt dårligt, og der må lægges vægt på non-farmakologiske behandlingsprincipper som beroligelse og diætetisk vejledning (2988) (5293) (5909)

 

De farmakologiske behandlingsmuligheder af colon irritabile er alene symptomatiske og kan rettes mod de dominerende symptomer: 

 

Medikamentel behandling af øvrige funktionelle gastro-intestinale tilstande kan forsøges med: 

Effekten er generelt dårligt dokumenteret. 

Referencer

5909. Chang L, Sultan S, Lembo A et al. AGA Clinical Practice Guideline on the Pharmacological Management of Irritable Bowel Syndrome With Constipation. Gastroenterology. 2022; 163(1):118-36, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35738724/ (Lokaliseret 30. marts 2023)

 

5293. Vasant DH, Paine PA, Black CJ et al. British Society of Gastroenterology guidelines on the management of irritable bowel syndrome. Gut. 2021; 70:1214-40, https://gut.bmj.com/content/70/7/1214 (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

2988. Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi. Colon irritabile (IBS): Udredning og behandling. 2018, http://ny.dsgh.dk/index.php/andre/ibs-colon-irritabile (Lokaliseret 10. maj 2023)

 

1997. Quigley EMM, Tack J, Chey WD et al. Randomised clinical trials: linaclotide phase 3 studies in IBS-C - a prespecified further analysis based on European Medicines Agency-specified endpoints. Aliment Pharmacol Ther. 2013; 37:49-61, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23116208 (Lokaliseret 26. april 2023)