Ulcussygdom

Revideret: 18.04.2023

Incidensen for ulcus har været faldende de seneste 30 år. Punktprævalensen er formentlig 1-4 %, hvoraf cirka 20 % vil være asymptomatiske. Hyppigheden stiger med alderen. Kardinalsymptomet er epigastrisk smerte eller ubehag, gerne ledsaget af andre symptomer fra øvre mave-tarmkanal som halsbrand, kvalme, opkastning og evt. blødning. 

 

Diagnosen kan kun stilles med sikkerhed ved endoskopi eller operation. Helicobacter pylori-infektion kan påvises hos cirka halvdelen af alle ulcuspatienter. Ulcerogen medicin (Non-Steroide antiinflammatoriske midler (NSAID) inkl. acetylsalicylsyre (ASA)) udgør den anden vigtige patogenetiske faktor. Tobaksrygning forværrer Helicobacter-associeret ulcussygdom. Der er ikke evidens for, at kaffe, diætetiske faktorer, alkohol eller ikke-livstruende stress giver anledning til ulcus. 

Behandlingsvejledning

Behandling af ulcus uden Helicobacter pylori 

 • Syrehæmning med syrepumpehæmmer anbefales; antacida er obsolet.
 • NSAID og ASA bør pauseres/ seponeres. Velindiceret lavdosis ASA kan fortsættes.
 • Behandling med syrepumpehæmmer gives i 4 uger. Behandlingen forlænges, hvis patienten ikke er helt symptomfri, eller såfremt såret ikke er helet.

Behandling af ulcus med Helicobacter pylori 

 • Helicobacter pylori-behandling bør gennemføres hos alle ulcuspatienter med infektion og behøver ikke at blive efterfulgt af yderligere syrehæmmende behandling ved ukompliceret duodenalsår.
 • Der gives 3-stofskur med 2 antibiotika og syrepumpehæmmer i 1 uge. Se i øvrigt Tabel 1 om eradikationsbehandling af Helicobacter pylori.
 • Ved ukompliceret ventrikelsår og ved ulcuskomplikation bør eradikationsbehandlingen efterfølges af behandling med syrepumpehæmmer i 4 uger.

Recidivprofylakse 

 • Kontinuerlig recidivprofylaktisk behandling med syrepumpehæmmer ved terapiresistent Helicobacter pylori-infektion og ved Helicobacter-negative ulcera udløst af NSAID, der ikke kan seponeres samt ved idiopatiske ulcera.

Ulcusblødning 

 • Ved arteriel ulcusblødning kan syrepumpehæmmer i.v. (ækvipotent til 80 mg omeprazol som bolus, efterfulgt af 8 mg/time i op til 72 timer) efter endoskopisk hæmostase nedsætte transfusionsbehovet og behovet for kirurgisk behandling.
 • Ved andre årsager til øvre gastro-intestinal blødning er effekten af syrehæmmende behandling ikke dokumenteret.
 • Helicobacter pylori-diagnostik er indiceret ved blødende ulcus for valg af efterbehandling af ulcus.

Ulcussygdom og NSAID 

 • Ved ulcussygdom er brug af NSAID, herunder ASA, et væsentligt element i patogenesen. Diagnostik med henblik på Helicobacter pylori-infektion er også indiceret i disse tilfælde, idet eradikationsbehandling reducerer recidivrisikoen ved fortsat eksponering for NSAID.
 • Brugen af NSAID selv i små doser, fx 75 mg ASA dgl., øger risikoen for ulcera, den såkaldte NSAID-"gastropati", se NSAID.
 • Det må altid overvejes, om de antiinflammatoriske eller analgetiske virkninger nødvendiggør en fortsat behandling.
 • Risikoen for gastro-intestinale komplikationer ved brug af NSAID kan reduceres ved samtidig brug af en syrepumpehæmmer.

Ulcussygdom og antitrombotisk behandling 

 • Patienter i antitrombotisk behandling med lavdosis ASA og høj risiko for ulcuskomplikation (bl.a. nyligt ulcus, tidl. ulcuskomplikation) bør behandles med syrepumpehæmmer. Denne kombination er bedre til at forebygge ulcusblødning end clopidogrel alene.

 

Referencer

2595. Bytzer P, Dahlerup J, Eriksen JR et al. Helicobacter pylori infektion: Diagnostik og behandling. Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi. 2020, https://dsgh.dk/wp-content/uploads/2022/06/HP_guideline_revideret_2020.pdf (Lokaliseret 2. maj 2023)

 

2596. Laursen SB, Jørgensen HS, Schaffalitzky de Muckadell OB. Behandling af blødende gastroduodenale ulcera. Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi. 2018, https://dsgh.dk/wp-content/uploads/2023/03/bloedendeulcera_DSGH.pdf (Lokaliseret 2. maj 2023)