Transportsyge

Revideret: 24.08.2021

Transportsyge, der er en fælles betegnelse for søsyge, køresyge og luftsyge, skyldes typisk en uvant kombination af visuelle stimuli og acceleratoriske indre øre-stimuli.
Transportsygen begynder ofte med døsighed og hovedpine, blussen og rødme, som afløses af bleghed, koldsved, kvalme og opkastninger. 

Behandlingsvejledning

Præparaterne virker bedst, hvis de tages, inden symptomerne sætter ind.
Det mest effektive lægemiddel i behandling af transportsyge er hyoscin, et antikolinergikum hvis snævre terapeutiske interval imidlertid begrænser anvendelsen. Problemet kan mindskes ved at anvende hyoscin i form af depotplaster, som afgiver lægemidlet i passende doser over en længere periode (3 døgn). Præparatet skal tages 5-6 timer før rejsen, og må ikke anvendes til børn under 10 år, gravide og ammende. 

En række H1-antagonister: cyclizin, promethazin, meclozin, virker også på transportsyge. Ingen af de andre H1-antagonister, ej heller de non-sederende antihistaminer, har tilsvarende virkning. En væsentlig ulempe ved de nævnte antihistaminer er, at de alle virker sederende, hvilket betyder, at vedkommende, som kører bilen eller sejler båden, ikke bør tage disse præparater. Lægemidlerne findes kun til oral brug, hvilket forhindrer rationel anvendelse ved manifeste symptomer som kvalme og opkastninger.