Anafylaktisk shock

Revideret: 05.04.2023

Anafylaktisk shock er en hurtigt udviklende reaktion mod et allergen med bronkokonstriktion og udbredt vasodilatation udløst af vasoaktive mediatorer. Frigørelse af disse mediatorer vil medføre øget kapillærpermeabilitet med ødemudvikling, evt. i larynx. Initialsymptomerne er alment ubehag, oppressionsfornemmelse, abdominalsmerter, varmefornemmelse, kløe, hosten og nysen. I svære tilfælde kan tilstanden udvikles hurtigt og ubehandlet have dødelig udgang på grund af svær hypotension eller luftvejsobstruktion i løbet af få minutter. 

Behandlingsvejledning

Adrenalin gives dybt intramuskulært eller intravenøst. Subkutan injektion kan ikke anbefales på grund af den usikre optagelse. Intravenøs injektion bør kun gives til patienter med vedvarende svær hypotension og i refrakte doser a 10-50 mikrogram til voksne (1 mikrogram/kg legemsvægt til børn) afhængig af effekt.  

Normaldosis adrenalin intramuskulært

 • Adrenalin er den vigtigste behandling og kan gives som enten autoinjektor eller adrenalininjektionsvæske (begge indeholder 1 mg/ml). Alle symptomer responderer på adrenalin.
 • Doseringsvejledning
  • Voksne og børn > 25 kg. 0,3 mg adrenalin (svarende til 0,3 ml i.m. adrenalininjektionsvæske 1 mg/ml)
  • Børn < 25 kg. 0,15 mg i.m.
 • I situationer, hvor optrukket adrenalin er umiddelbart tilgængelig:
  • Voksne og børn > 25 kg. 0,01 mg/kg legemsvægt i.m. (højst 0,5 mg i.m. pr. dosis)
  • Børn < 25 kg. 0,01 mg/kg legemsvægt i.m. (højst 0,25 mg i.m. pr. dosis).

Adrenalin skal gives umiddelbart efter symptomdebut, kan evt. gentages efter 10-15 min. ved manglende eller utilstrækkelig effekt. Der er ingen absolutte kontraindikationer. 

 

Evt. luftvejssymptomer (astma eller larynxødem) behandles med hhv. inhalation β2-agonist eller inhalation adrenalin.  

 

Efter initial behandling med adrenalin kan gives antihistaminer og glukokortikoid for at hindre yderligere allergiske reaktioner i form af urticaria eller ødemer. 

 

Ved blodtryksfald suppleres adrenalin med intravenøs krystalloid opløsning 500-1.000 ml, evt. gentaget, da den perifere vasodilatation medfører central hypovolæmi. 

 

Indgift af glukokortikoid virker ikke på de akutte symptomer, men kun på evt. senere allergiske manifestationer.
I øvrigt gives symptomatisk behandling. 

Referencer

3092. Dansk Selskab for Allergologi. Anafylaksi hos børn og voksne. 2023, http://danskallergi.dk/fagligt/instrukser-og-vejledninger/anafylaksi/ (Lokaliseret 23. maj 2023)