Enuresis nocturna og nykturi

Revideret: 10.08.2021

Enuresis nocturna
Enuresis nocturna bør sædvanligvis ikke udredes eller behandles før 5-års-alderen, medmindre der også er ufrivillig vandladning om dagen. Prævalensen af enuresis nocturna aftager med alderen. Enuresis nocturna ses hos 8 % af børn i 4 til 5-års-alderen og hos ca. 1,5 % i 9 til 10-års-alderen. Andre tilstande, der kan medføre natlig inkontinens, bør udelukkes, før diagnosen stilles (fx diabetes). Et ringeapparat er ofte det første egentlige behandlingstilbud, hvis nedsat væskeindtag om aftenen, faste toilettider etc. ikke har haft effekt. Der kan være indikation for desmopressin, også før et ringeapparat er forsøgt anvendt. 

 

Ved behandling med desmopressin gives sædvanligvis tablet 0,2 mg eller smeltetablet 120 mikrogram til sengetid. Næsespray eller næsedråber anvendes ikke ved enuresis nocturna pga. risiko for hyponatriæmiinducerede kramper. Ved længere tids behandling bør der indskydes en behandlingspause hver 3. måned for at vurdere, om spontan helbredelse er indtruffet. 

 

Nykturi 

Halvdelen af ældre patienter, der behandles med desmopressin, behandles samtidig med et eller flere medikamenter, der kan give anledning til væskeretention og hyponatriæmi. Behandlingen kan ikke anbefales til patienter over 65 år. 

 

Se evt. også Midler mod enuresis nocturna og nykturi (under urinvejssygdomme). 

Referencer

5325. Sonja Izquierdo Riis Meyer, Cecilie Siggaard Jørgensen, Konstantinos Kamperis et al. Efficacy and safety of multimodal treatment in nocturnal enuresis - A retrospective cohort study. J Pediatr Urol. 2021:1477-5131, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33820712/ (Lokaliseret 23. oktober 2023)

 

4426. Garrahy A, Moran C, Thompson CJ. Diagnosis and management of central diabetes insipidus in adults. Clin Endocrinol (Oxf). 2019; 90:23-30, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30269342 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4425. Juul KV, Schrøder MK, Mahler B et al. A Danish population-based cohort study of desmopressin use in adults with nocturia or nocturnal enuresis. Low Urin Tract Symptoms. 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29992760 (Lokaliseret 3. marts 2022)