Bakteriel vaginose

Revideret: 22.09.2021

Bakteriel vaginose (BV) er betegnelsen for en klinisk tilstand, hvor den normale flora af mælkesyrebakterier er erstattet med en abnorm flora af især anaerobe bakterier. Vaginalslimhinden er uden tegn på inflammation, hvorfor der ikke er tale om en egentlig infektion, men snarere om floraforskydning med overvækst af en række gramnegative anaerobe bakterier.  

Årsagen til ændringen i den mikrobiologiske vaginalflora kendes ikke. 

BV forekommer hos en stor del af de kvinder, der henvender sig til almen praksis med klage over abnormt udflåd. Der er imidlertid ofte diskrepans mellem kvindens subjektive gener og de kliniske fund. 

BV findes hos 10-20 % af danske gravide kvinder, hvoraf ca. 50 % er asymptomatiske.  

Diagnostik

I diagnosen af BV skal mindst 3 af følgende 4 kriterier være opfyldt: 

  • gråligt tyndtflydende fluor
  • pH i vaginalsekret > 5
  • clue cells (epitelceller oversået med bakterier) påvist ved mikroskopi af vaginalsekret (wetsmear)
  • positiv amintest (lugt af rådden fisk. Lugten forstærkes ved tilsætning af en dråbe kaliumhydroxid 10 % til wetsmear).


Clue cells kan forekomme uden BV, og i litteraturen angives (3506), at > 20 % af epitelcellerne skal være omdannet til clue cells for at stille diagnosen. 

Behandlingsvejledning

Behandling af ikke-gravide

Ca. halvdelen af kvinder med BV er asymptomatiske og kræver normalt ikke behandling. Af de symptomatiske responderer ca. 80 % på behandling med metronidazol, men recidiv efter en behandling forekommer hos op til en tredjedel. Anvendelse af oral metronidazol i 7 dage giver mindre risiko for recidiv end enkelt-dosis behandling.  

 

Lokalbehandling med metronidazol eller clindamycin i 5-7 dage er lige så effektiv som systemisk behandling med metronidazol i 7 dage. 

Fordelen ved systemisk behandling er, at den er nemmere at anvende og måske fører til færre recidiver. Fordelen ved lokal behandling er, at systemiske effekter samt risiko for medicininteraktioner og alkoholintolerans undgås. 

 

Anvendelse af håndkøbspræparater, der markedsføres som pH-sænkende vaginale midler, har ikke dokumenteret effekt i behandling af BV. 

Et nyere systematisk review og metaanalyse med i alt 13 randomiserede kontrollerede studier med 1258 inkluderede kvinder undersøger effekten af monoterapi med probiotika eller probiotika i kombination med antibiotika til behandling af bakteriel vaginose. Konklusionen er, at probiotika muligvis har en gunstig effekt på bakteriel vaginose, men stærk evidens for dette mangler stadig (4870).  

Behandling før operativt indgreb

Man kan nedsætte risikoen for postoperativ endometritis efter provokeret abort til ca. en tredjedel hos kvinder med konstateret BV, hvis de sættes i behandling en uge før indgrebet.  

Behandling af gravide

Symptombehandling 

Der er ikke fundet øget risiko for fosteret, hvis den gravide behandles med metronidazol. Clindamycin-vaginalcreme kan anvendes i 2. og 3. trimester. Data fra mere end 1.200 gravide i 1. trimester eksponerede med lokal eller systemisk administration har ligeledes været uden tegn på uønsket fosterpåvirkning. 

 

Forebyggende behandling 

Det har været omdiskuteret, om der er effekt på forekomsten af spontan for tidlig fødsel ved screening og behandling af asymptomatisk BV hos lavrisikogravide. Der er flere nye reviews, og en guideline fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG), der konkluderer, at behandling ikke rekommanderes for at hindre spontan præterm fødsel (3100) (3101) (3102)

 

Hos kvinder med tidligere spontan præterm fødsel gælder tilsvarende, at screening og behandling for BV ikke rekommanderes (2208) for at forebygge spontan præterm fødsel.  

Partnerbehandling

Der foreligger et nyt review angående effekten af partnerbehandling ved BV (3507). 10 studier, heraf 4 sponsorerede, med ialt 1026 deltagere indgik. Det konkluderes fra høj-kvalitetsstudier, at antibiotikabehandling af partneren i forhold til placebo ikke øger raten af succes med behandlingen på kort sigt eller nedsætter frekvensen af recidiv. 

 

Der henvises i øvrigt til oversigten over midler mod infektioner i vagina. 

Referencer

4870. Li C, Wang T, Li Y et al. Probiotics for the treatment of women with bacterial vaginosis: A systematic re-view and meta-analysis of randomized clinical trials. Eur J Pharmacol. 2019; 864, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31562865 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

3506. Böcher S, Helmig RB, Arpi M et al. Diagnosis of vaginal discharge. Ugeskr Læger. 2018; 180(3), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29336298 (Lokaliseret 22. maj 2023)

 

3101. Haahr T, Ersbøll AS, Karlsen MA et al. Treatment of bacterial vaginosis in pregnancy in order to reduce the risk of spontaneous preterm delivery - a clinical recommendation. Acta Obstet Gynecol Scand. 2016; 95(8):850-60, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27258798 (Lokaliseret 18. februar 2022)

 

3102. Brabant G.. Bacterial vaginosis and spontaneous preterm birth. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris). 2016; 45(10):1247-60, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27793493 (Lokaliseret 18. februar 2022)

 

3507. Amaya-Guio J, Viveros-Carreño DA, Sierra-Barrios EM et al. Antibiotic treatment for the sexual partners of women with bacterial vaginosis. Cochrane Database Syst Rev. 2016; 10, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27696372 (Lokaliseret 22. maj 2023)

 

3100. Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. Bacterial vaginosis in pregnancy and risk of spontaneous preterm delivery. 2015 (Update 2019), https://static1.squarespace.com/static/5467abcce4b056d72594db79/t/5c76bd55eef1a134f94be633/1551285607297/190225NU%2520BV%2520guideline%2520DSOG.pdf (Lokaliseret 18. februar 2022)

 

2208. Brocklehurst P, Gordon A, Heatley E et al. Antibiotics for treating bacterial vaginosis in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2013; 31;1, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23440777 (Lokaliseret 26. april 2023)

 

2205. Oduyebo OO, Anorlu RI, Ogunsola FT. The effects of antimicrobial therapy on bacterial vaginosis in non-pregnant women. Cochrane Database Syst Rev. 2009; 8(3), http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19588379 (Lokaliseret 26. april 2023)