Osteoartrose

Revideret: 16.04.2018

Osteoartrose er den hyppigst forekommende ledsygdom. Symptomerne er først og fremmest ledsmerter og bevægelsesindskrænkning. Radiologisk ses udtyndet og skadet brusk, øget subkondral knogledannelse med osteofytdannelser ved ledrandene samt subkondrale knoglecyster. 

Behandlingsvejledning

Der findes ingen kausal behandling. 

Den non-medikamentelle behandling omfatter træning af ledbevægelighed og muskelstyrke, evt. vægttab, hjælpemidler og kirurgi (alloplastik, artrodese). 

 

Den medikamentelle behandling omfatter: 

  • Paracetamol og opioider
  • NSAID, som bør anvendes med varsomhed hos ældre pga. øget risiko for gastro-intestinale og tromboemboliske bivirkninger, se NSAID
  • Hyaluronat til intraartikulær anvendelse, hvor der ikke er dokumenteret behandlingseffekt.

 

Nationale kliniske retningslinjer

Knæartrose - nationale kliniske retningslinjer, Sundhedsstyrelsen oktober 2012. 

Hofteartrose - nationale kliniske retningslinjer, Sundhedsstyrelsen august 2016.