Osteoartrose

Revideret: 08.08.2023

Osteoartrose (OA) er den hyppigst forekommende ledsygdom, ætiologien er multifaktoriel, arvelige faktorer, fejl- og overbelastning samt alder spiller en betydelig rolle. Symptomerne er først og fremmest ledsmerter, stivhed, bevægelsesindskrænkning, fejlstilling og instabilitet. Diagnosen er primært klinisk med klassisk anamnese i form af igangsætningssmerter, lindring ved bevægelse og forværring ved øget belastning. Objektivt findes hård ledhævelse, ledskurren, bevægeindskrænkning og muskelatrofi. Radiologisk ses udtyndet og skadet brusk, øget subkondral knogledannelse med osteofytdannelser ved ledrandene samt subkondrale knoglecyster. Blodprøver er normale. 

Behandlingsvejledning

Der findes ingen kausal behandling. 

Behandlingen er primært symptomatisk. Den non-farmakologiske behandling omfatter patientinformation, vægttab, hjælpemidler, ledaflastning og træning. Den farmakologiske behandling består primært af smertestillende midler. Kirurgisk behandling omfatter alloplastik og artrodese. Et Cochrane review fra 2005 viser effekt af intraartikulære binyrebarkinjektioner. Virkningen er kortvarig < 14 dage, hvorfor behandlingen ikke generelt anbefales. Et senere Cochrane review viser måske kortvarig effekt. Se afsnittet om ia steroid. Der er interessante resultater fra forsøg med stamcelle-transplantation, men behandlingsmodaliteten er langt fra at være en del at den kliniske hverdag (735) (5422)

 

Den medikamentelle behandling omfatter: 

  • Paracetamol og typisk opioider i ventetiden på operation.
  • NSAID, som bør anvendes særdeles varsomt hos ældre pga. øget risiko for gastro-intestinale og tromboemboliske bivirkninger, se NSAID.
  • Hyaluronat til intraartikulær anvendelse, hvor der ikke er dokumenteret behandlingseffekt.
  • Glukosamin, hvor der ikke er dokumenteret klinisk betydende effekt.

 

Nationale kliniske retningslinjer

Artrose - National Behandlingsvejledning, Dansk Reumatologi juni 2023. 

Hofteartrose - nationale kliniske retningslinjer, Sundhedsstyrelsen august 2016. 

Kroniske nociceptive smerter - nationale kliniske retningslinjer, IRF 2018. 

 

Referencer

4944. Kolasinski SL, Neogi T, Hochberg MC et al. 2019 American College of Rheumatology/Arthritis Foundation Guideline for the Management of Osteoarthritis of the Hand, Hip, and Knee. Arthritis Rheumatol. 2020; 72(2):220-33, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=31908163 (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

4940. Kloppenburg M, Kroon FP, Blanco FJ et al. 2018 update of the EULAR recommendations for the management of hand osteoarthritis. Ann Rheum Dis. 2019; 78(1):16-24, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30154087 (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

4939. Barnett R. Osteoarthritis. Lancet. 2018; 391(20234), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29864015 (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

4942. Kroon FPB, Carmona L, Schoones JW et al. Efficacy and safety of non-pharmacological, pharmacological and surgical treatment for hand osteoarthritis: a systematic literature review informing the 2018 update of the EULAR recommendations for the management of hand osteoarthritis. RMD Open. 2018; 4(2), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30402266 (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

4943. Rausch Osthoff AK, Niedermann K, Braun J et al. 2018 EULAR recommendations for physical activity in people with inflammatory arthritis and osteoarthritis. Ann Rheum Dis. 2018; 77(9):1251-60, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29997112 (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

5422. Peter Jüni, Roman Hari, Anne W S Rutjes et al. Intra-articular corticosteroid for knee osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2015; 22 (10), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26490760/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

735. Bellamy N, Campbell J, Robinson V et al. Intraarticular corticosteroid for treatment of osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev. 2006; 19 (2), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16625636/ (Lokaliseret 7. december 2021)