Paroksystisk supraventrikulær takykardi

Revideret: 19.05.2020

En takykardi er defineret som en atriefrekvens over 100 pr. minut. Supraventrikulær takykardi (SVT) har ofte en frekvens på mindst 140 pr. minut, og der er ikke P-takker, da arytmien ikke udgår fra sinusknuden. 

SVT er en regelmæssig takykardi med QRS-bredde < 120 millisekunder. QRS-varigheden kan dog overstige 120 millisekunder ved samtidig grenblok. Supraventrikulær takykardi skyldes ofte re-entry mekanisme med en impulskarrusel, som omfatter atrioventrikulærknuden eller en re-entry mekanisme, hvor der indgår et accessorisk AV-ledningsbundt (WPW). 

Behandlingsvejledning

Anfaldsbehandling 

Non-farmakologisk anfaldsbehandling kan ske ved kraftig vagusstimulering (vasalva manøvre, brækrefleks eller sinus caroticus massage). 

 

Medikamentelt er adenosin førstevalgspræparat, og verapamil givet intravenøst et alternativ. Den medikamentelle behandling kræver indlæggelse med ekg-overvågning. Det er sjældent nødvendigt at anvende DC-konvertering. 

 

Forebyggende behandling 

Forebyggende medicinsk behandling anvendes ved generende anfaldsfrekvens, evt. i ventetiden på radiofrekvensablation. Verapamil og β-blokker er førstevalgspræparater. Propafenon og flecainid kan anvendes. Radiofrekvensablation vil være kurativ hos mere end 90% af patienterne.