Hepatitis B

Revideret: 17.04.2023

Det anslås, at der globalt lever omkring 250 millioner personer med kronisk hepatitis B. Prævalensen af kronisk hepatitis B varierer fra mindre end 0,1 % i Nordamerika og Nordeuropa til mere end 20 % i visse dele af Afrika og Sydøstasien

 

Smitte med hepatitis B-virus (HBV) sker gennem blod, ved ubeskyttet seksuel kontakt samt under graviditeten fra smittet moder til barn. I højendemiske områder (> 8 % af befolkningen HBsAg-positive) sker smittespredning primært i barnealderen enten vertikalt fra mor-til-barn eller horisontalt mellem småbørn. I lavendemiske områder, som Danmark, sker smitte med HBV overvejende ved seksuel kontakt eller blodkontakt. Inkubationstiden er 1-6 måneder, og de fleste har et subklinisk forløb. Det er kun omkring 40 % af voksne, der udvikler klinisk hepatitis og kun få procent af børn. Cirka 3-5 % af voksne vil udvikle en kronisk hepatitis, mens det er tilfældet for > 90 % af børn smittet ved fødslen. Udover at være smittefarlige risikerer patienter med kronisk hepatitis B på sigt at udvikle levercirrose eller hepatocellulært karcinom (HCC). Personer, der bliver smittet som voksne, har dog kun en lille risiko for at udvikle disse komplikationer. 

 

Vacciner mod hepatitis B indeholder rekombinant overfladeantigen, hepatitis B surface antigen (rHBsAg) og giver beskyttende niveau af antistoffer (anti-HBs). Hepatitis B-vaccination kan gives fra fødslen, og børnevacciner (0-15 år) indeholder den halve antigenmængde af voksenvacciner. Vaccinen gives i.m. i deltoideus. Vaccinen bør ikke gives i glutealregionen, da dette medfører dårligere vaccinationseffekt. Fuldt vaccinationsprogram omfatter 3 doser til tiden 0, 1 og 6-12 måneder. Efter de første to doser er den vaccinerede beskyttet i et år. Vaccination giver beskyttende antistoffer hos mere end 90 % af de vaccinerede efter en vaccinationsserie på tre doser. Engerix-B® i voksendosis (20 mikrogram/ml) kan anvendes til børn i alderen 1-15 år ved et 2-dosis vaccinationsprogram med immunisering ved 0 og 6 måneder. Beskyttelse mod hepatitis B-infektion opnås imidlertid først med sikkerhed efter den anden dosis. Der er betydelige holdepunkter for, at vaccination giver meget langvarig, måske livslang beskyttelse mod sygdom hos raske personer, der serokonverterer (anti-HBs ≥ 10 U/l). 

 

Rutinemæssig serologisk kontrol af anti-HBs-titer efter vaccination anbefales ikke, dog efter vaccination af børn af HBV-inficerede kvinder, personer med nedsat immunforsvar, dialysepatienter, patienter med HIV, personer med intravenøst stofmisbrug eller Downs Syndrom. Ved vaccination efter eksposition gives fire doser, måned 0, 1, 2 og 12. Vaccination bør startes snarest efter eksposition og senest efter 48 timer. En enkelt vaccine (Fendrix®) indeholder udover rHBsAg et nyere adjuvans (ASO4C) og er registreret til vaccination af voksne > 15 år med nyreinsufficiens, men kan forsøges til personer, der ikke er serokonverteret efter vaccination med anden hepatitis B-vaccine. 

 

I Danmark anbefales vaccination af: 

 • Børn af HBsAg positive mødre
 • Husstandsmedlemmer til personer med kronisk hepatitis B
 • Seksualpartnere til patienter med akut eller kronisk hepatitis B
 • Mænd, der har sex med mænd
 • Intravenøse stofmisbrugere
 • Børn i daginstitutioner, hvor der går et barn med kronisk hepatitis B
 • Personer med Downs Syndrom, også hjemmeboende
 • Alle beboere i institutioner for udviklingshæmmede, der bor under husstandslignende forhold sammen med personer med kronisk hepatitis B
 • Patienter, der er eller skal i kronisk hæmodialysebehandling eller skal organtransplanteres
 • Patienter med hæmofili
 • Patienter med HIV eller kronisk hepatitis C
 • Udlandsrejsende
 • Visse personalegrupper.

 

Der er tilbud om gratis vaccination mod hepatitis B til nogle af disse grupper. 

 

Der er aktuelt generelt klausuleret tilskud til hepatitis B-vaccination af personer med Downs Syndrom og personer udsat for relevant stikuheld.  


For rejsende anbefales vaccination af både børn og voksne, der skal opholde sig i længere tid i områder med intermediær eller høj endemisk forekomst af kronisk hepatitis B, og som vil få tæt fysisk kontakt med lokalbefolkningen, herunder børn af indvandrere, der skal på familiebesøg i hjemlandet. Vaccination af korttidsrejsende med risikoadfærd bør også overvejes. WHO har siden 1992 anbefalet, at vaccination mod hepatitis B indgår i børnevaccinationsprogrammet, men Danmark er et af de få lande, der ikke har efterlevet dette. I perioden 2014-2017 har der været perioder, hvor man midlertidigt har anvendt en hexavalent vaccine (Infanrix eller Hexyon®) i børnevaccinationsprogrammet. Det betyder, at der er nogle årgange af danske børn, der er vaccineret mod hepatitis B. 

 

Der findes en kombinationsvaccine mod både hepatitis A og - B (Twinrix®). Vaccinationsskemaet er som for den rene hepatitis B-vaccine (Engerix B®). Til børn 1-15 år anvendes en børnevaccine. Efter fuldt vaccinationsprogram, 3 doser, regnes man for livsvarigt beskyttet mod både hepatitis A og -B. Der er desuden registret en anden vaccine (Ambirix®) til vaccination af børn 1-15 år mod hepatitis A og - B. Efter to doser givet med 6-12 måneders interval er beskyttelsen lige så god som efter tre doser af den anden vaccine (Twinrix®), men hvorimod børnene er beskyttet mod hepatitis A efter første dosis, gælder dette ikke for hepatitis B. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Hepatitis A-virusantigen
Hepatitis B-overfladeantigen
Ambirix®
GSK Pharma
injektionsvæske, susp.   1 stk.   537,50
Hepatitis B-overfladeantigen Engerix-B®
GSK Pharma
injektionsvæske, susp. i sprøjte  20 mikrogram/ml 0,5 ml   351,40
Hepatitis B-overfladeantigen Engerix-B®
GSK Pharma
injektionsvæske, susp. i sprøjte  20 mikrogram/ml 1 ml   203,75
Hepatitis B-overfladeantigen Fendrix®
GSK Pharma
injektionsvæske, susp.  20 mikrogram 0,5 ml   1.064,30
Hepatitis B-overfladeantigen HBVAXPRO
MSD
Udgået 26.06.2023
injektionsvæske, susp. i sprøjte  5 mikrogram/0,5 ml 1 stk.  
Hepatitis A-virusantigen
Hepatitis B-overfladeantigen
Twinrix®
GSK Pharma
injektionsvæske   1 ml (kanyle) (Orifarm)   537,50
Hepatitis A-virusantigen
Hepatitis B-overfladeantigen
Twinrix®
GSK Pharma
injektionsvæske   1 ml (kanyle)  (voksen) 537,50
Hepatitis A-virusantigen
Hepatitis B-overfladeantigen
Twinrix®
GSK Pharma
injektionsvæske   1 ml (kanyle) (2care4)   541,50
Hepatitis A-virusantigen
Hepatitis B-overfladeantigen
Twinrix®
GSK Pharma
injektionsvæske   10 x 1 ml (kanyle)   508,99
Hepatitis A-virusantigen
Hepatitis B-overfladeantigen
Twinrix®
GSK Pharma
injektionsvæske   1 endosissprøjte a 0,5 ml  (paediatric) 589,40

Referencer

2640. Sundhedsstyrelsen. Vejledning om HIV (humanimmundefektvirus) og hepatitis B og C virus. Forebyggelse af blodbåren smitte, diagnostik og håndtering i sundhedsvæsenet og på andre arbejdspladser. 2013, https://www.sst.dk/~/media/AD9E0753B12546B8AEA323BF02AC3D2C.ashx (Lokaliseret 2. maj 2023)