Ortostatisk hypotension

Revideret: 12.10.2021

Ortostatisk hypotension er ikke en selvstændig sygdomsenhed, men et klinisk fund, der defineres som en reduktion i systolisk blodtryk på mindst 20 mmHg eller til under 90 mmHg ved overgang fra liggende/siddende stilling til stående.  

 

Symptomer 

Symptomerne er bl.a. svimmelhed, synsforstyrrelser, fald og synkoper.  

 

Årsager 

Årsagerne kan være ikke-neurogene (fx hjerteinsufficiens, venøs pooling, hypovolæmi) eller være medikamentelt udløst. Men oftest findes en neurogen (autonom) dysfunktion relateret til neurogenerative sygdomme (parkinsonisme, demens), metaboliske sygdomme (diabetes), neurotoksiske tilstande og apopleksi.  

 

Neurogen autonom hypotension kræver specialiseret udredning og bør overvejes hos alle patienter med ortostatisk hypotension med symptomer fra flere organer samt ved tegn på neurologisk sygdom. Patienter med autonom hypotension bør tilbydes et standardiseret neurologisk udredningsprogram, ligesom den optimale håndtering af disse patienter kræver en multidiciplinær tilgang. 

Behandlingsvejledning

Medicinsaneringsforsøg og non-farmakologiske behandlingstiltag i form af eleveret hovedgærde om natten, støttestrømper, øget væskeindtag, alkoholrestriktion og relevant håndtering af evt. prodromer forud for synkope. Guideline-anbefalet farmakologiske behandlinger kan indeholde pyridostigmin, fludrocortison og midodrin, hvoraf kun sidstnævnte er godkendt til den aktuelle indikation. 

 

Det er veldokumenteret, at midodrin øger det stående systoliske blodtryk, men der er ikke dokumenteret klinisk effekt af denne behandling i form af reduceret faldhyppighed, bedre livskvalitet eller øget evne til at gennemføre almindelige daglige aktiviteter. Behandling kræver monitorering af en række bivirkninger (fx urinretention og hypertension i liggende stilling) og interaktioner med andre farmaka (fx kortikosteroider, thyreoideahormoner, β-blokkere og digoxin).  

Referencer

4135. Astrid Juhl Terkelsen, John Hansen, Anja Klostergaard et al. Neurogen autonom dysfunktion hos voksne. Ugeskr Læger. 2018; 180, http://ugeskriftet.dk/files/scientific_article_files/2018-04/V08170612_0.pdf (Lokaliseret 1. juli 2019)

 

4136. Orthostatic hypotension due to autonomic dysfunction: midodrine. NICE. 2015; , https://www.nice.org.uk/advice/esnm61/chapter/full-evidence-summary#context-2 (Lokaliseret 21. januar 2019)