Perikon (Naturlægemiddel)

N06AX25
 
 

Godkendte SPC: 

 • Velzina
 • Vitacare Modigen

Anvendelsesområder

Nedtrykthed, modløshed og tristhed. 

Se endvidere:

Doseringsforslag

Børn: 

 • Erfaring savnes.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-60 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Samtidig behandling med orale antikoagulantia, proteasehæmmere, non-nukleosid reverse transskriptasehæmmere, ciclosporin eller tacrolimus.
 • Perikon er en potent induktor af CYP3A4. Inducerer desuden CYP2C9, CYP2C19 og p-glycoprotein. Den inducerende virkning kan vare ved i mindst 2 uger efter seponering.

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen bør afbrydes mindst 10 dage før planlagt operation pga. mulige interaktioner med anæstetika og andre midler, som anvendes i forbindelse med operation.
 • Forsigtighed ved bipolar lidelse i anamnesen pga. risiko for mani.
 • Forsigtighed ved fotosensibilitet i anamnesen. Solbadning bør undgås under behandlingen.
 • Perikon kan øge metaboliseringshastigheden af hormonale kontraceptiva og kan derfor medføre gennembrudsblødning eller nedsat antikonceptionel virkning.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Indholdsstoffer

 
 
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...