Isoniazid "OBA"

J04AC01
 
 

Anvendelsesområder

Tuberkulose

 • Skal altid gives i kombination med et andet antituberkulosemidler.
 • Dog kan latent tuberkulose behandles med isoniazid som monoterapi (6 måneders behandling).
Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 300 mg (delekærv) isoniazid. 

Doseringsforslag

 • Voksne. 5 mg/kg legemsvægt i døgnet givet som 1 dosis, sædvanligvis 300 mg.
 • Børn > 3 mdr. 10 (10-15) mg/kg legemsvægt, højst 300 mg i døgnet.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele eller halve med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand eller juice.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Tages 1 time før eller 2 timer efter mad.
 • Det er ikke muligt at give doseringsanbefalinger til børn < 3 måneder.

Forsigtighedsregler

Ved epilepsi kan det være nødvendigt at justere den antiepileptiske behandling, idet anfaldsfrekvensen kan øges.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Nervesystemet Ataksi, Perifer neuropati, Svimmelhed
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Lever og galdeveje Hepatitis
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Anæmi, Aplastisk anæmi, Hæmolytisk anæmi
Lever og galdeveje Hepatotoksicitet
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Neurotoksicitet
Metabolisme og ernæring Pellagra
Knogler, led, muskler og bindevæv Systemisk lupuslignende syndrom
Psykiske forstyrrelser Depression, Koncentrationsbesvær
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis Mundtørhed, Obstipation
Immunsystemet Urticaria
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Hukommelsesbesvær, Neuritis  (optisk)
Psykiske forstyrrelser Eufori, Hyperaktivitet, Psykose Søvnløshed
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti
Hud og subkutane væv Erythema multiforme
Vaskulære sygdomme Vasculitis

Interaktioner

 • Isoniazid øger plasmakoncentrationen og virkningen af phenytoin, carbamazepin og triazolam pga. hæmmet hepatisk metabolisme.
 • Isoniazid kan forlænge plasmahalveringstiden for diazepam.
 • Antacida hæmmer absorptionen af isoniazid.
 • Rifampicin kan øge levertoksiciteten af isoniazid.
 • Prednisolon kan nedsætte serumkoncentrationen af isoniazid, muligvis pga. øget renal clearance og øget omsætning i leveren.
 • Isoniazid kan øge clearance af theophyllin.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4341, 4342, 4343

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 1 % (data fra mødre, som også var i behandling med ethambutol og rifampicin). Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Hæmmer syntesen af mycolsyre, som er en vigtig bestanddel af mykobakteriernes cellevæg.
 • Virker baktericidt på bakterier i vækst.

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt og næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Metaboliseres overvejende i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 60 minutter eller ca. 160 minutter afhængig af genetisk betinget metaboliseringsvej.
 • Udskilles primært gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

tabletter 300 mg, OBA  Delekærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages 1 time før eller 2 timer efter mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Synkes hele eller halve.

Knust tablet kan opslæmmes i vand eller juice.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 550095
50 stk.
195,30 3,91 3,91

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  300 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12,1 x 12,1
tabletter 300 mg
 
 
 

Referencer

4343. Nguyen HT, Pandolfini C, Chiodini P et al. Tuberculosis care for pregnant women: a systematic review. BMC Infect Dis. 2014; 14:617, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25407883 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4342. Bothamley G. Drug treatment for tuberculosis during pregnancy: safety considerations. Drug Saf. 2001; 24(7):553-65, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11444726 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4341. Scheinhorn DJ, Angelillo VA. Antituberculous therapy in pregnancy. Risks to the fetus. West J Med. 1977; 127(3):195-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/906455 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

16.03.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...