Bisfosfonater (hypercalcæmi)

M05BA

Revideret: 19.03.2018

  

Bisfosfonater er syntetiske pyrofosfatanaloger, hvor den labile P-O-P-binding er erstattet af en stabil P-C-P-binding. 

For bisfosfonater til osteoporosebehandling - se Bisfosfonater (osteoporose)

Behandlingsvejledning

Metastatisk knoglesygdom og myelomatose

Grundsygdommen søges behandlet. Sikker effekt ses først efter 6 måneder. De intravenøse aminobisfosfonater (pamidronat, ibandronsyre og zoledronsyre) er mest effektive. Ved osteolytiske metastaser ved cancer mammae synes zoledronsyre at være at foretrække. Der kan anvendes i.v. pamidronat 90 mg givet over 2-4 timer hver 3.-4. uge, i.v. ibandronsyre 6 mg hver 3.-4. uge eller i.v zoledronsyre 4 mg givet over 15 minutter hver 3.-4. uge. På grund af den korte infusionstid er zoledronsyre velegnet til ambulant behandling. Intravenøs bisfosfonatbehandling giver i sjældne tilfælde alvorlige komplikationer som nyrepåvirkning, svær hypocalcæmi, kæbeosteonekrose, atypiske femurfrakturer, conjunctivitis, uveitis, scleritis og episcleritis. Kæbeosteonekrose defineres som et område af eksponeret knogle i den maxillofaciale region, som ikke heler i løbet af 8 uger hos en patient, der er eksponeret for et bisfosfonat, og som ikke har fået radioterapi i regionen (1169). Komplikationen ses specielt ved langtidsbehandling af maligne lidelser med aminobisfosfonater (pamidronat og zoledronsyre). Patienter, der skal behandles med i.v. bisfosfonat hver 3.-4. uge pga. malign sygdom, bør om muligt vurderes af tandlæge, før behandlingen indledes. Der bør opretholdes god mundhygiejne, og invasive dentale procedurer bør om muligt undgås. Disse tiltag kan reducere forekomsten af kæbeosteonekrose (1443) . Behandling med i.v bisfosfonat bør hos patienter, der ikke er hypercalcæmiske, suppleres med et oralt tilskud af calcium og D-vitamin for at forebygge hypocalcæmi og sekundær hyperparatyroidisme. 

På området findes desuden en Behandlingsvejledning fra RADS. Se endvidere Medicinrådet, der fra 1. januar 2017 har overtaget RADS' opgaver.  

Pagets knoglesygdom

Der er dokumenteret effekt af en række bisfosfonater ved Pagets knoglesygdom (ostitis deformans), herunder i.v. zoledronsyre 5 mg efter behov, i.v. pamidronat 60 mg hver 3. måned, oral alendronat 40 mg dgl. i 6 mdr. eller oral risedronat 30 mg dgl. i 2 mdr. Den bedst dokumenterede og mest rationelle behandling er zoledronsyre 5 mg som i.v. infusion givet over mindst 15 minutter (1170). Én behandling med zoledronsyre kan normalisere knogleomsætningen hos de fleste i to år eller mere og ofte livslangt (1170). Behandlingen kan gentages ved recidiv. Behandlingen bør indledes på sygehusafdeling med særlig erfaring. Den bør ledsages af et oralt tilskud af calcium og D-vitamin for at undgå hypocalcæmi og sekundær hyperparatyroidisme. Knoglemarkører, P-calcium, -magnesium, -kreatinin og -25-OH-vitamin D bør kontrolleres før infusionen.  

Fibrøs dysplasi

Behandlingen bør indledes på sygehusafdeling med særlig erfaring (799). Behandlingen bør ledsages af et oralt tilskud af calcium og D-vitamin for at undgå hypocalcæmi og sekundær hyperparatyroidisme. Der er dokumenteret effekt på knogleomsætning og kasuistisk på frakturer.  

Osteogenesis imperfecta

Behandlingen bør indledes på sygehusafdeling med særlig erfaring. Behandlingen bør ledsages af et oralt tilskud af calcium og D-vitamin for at undgå hypocalcæmi og sekundær hyperparatyroidisme. Antifraktureffekten er dokumenteret hos børn med sværere osteogenesis imperfecta. Hos voksne er effekten på BMD og knogleomsætning dokumenteret, men der foreligger ikke frakturdata. Voksne kan behandles med bisfosfonat i.v. efter sædvanlige retningslinjer for osteoporose, fx zoledronsyre 5 mg årligt. 

Børn og unge kan behandles med pamidronat (pamidronat er ikke godkendt til denne indikation) (2003) med flg. dosering: 2,5 mg/kg legemsvægt/cyklus i.v. over 3 dage, fordelt med 0,5 mg/kg legemsvægt/dag 1. dag og 1 mg/kg legemsvægt/dag 2. og 3. dag. Zoledronsyre kan også anvendes (2973)

Pamidronat reducerer i ukontrollerede undersøgelser antallet af frakturer drastisk. Samtidig ses en markant stigning i knoglemineraltætheden, der hos nogle næsten normaliseres efter 1-2 års behandling. 

Bemærk: Bør kun anvendes til børn på specialafdeling med særlig ekspertise i behandling af osteogenesis imperfecta. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Ibandronsyre Bondronat®
Roche
konc. til infusionsvæske, opl.  6 mg/6 ml 1 stk. (Abacus)   2.100,00
Ibandronsyre Bondronat®
Roche
konc. til infusionsvæske, opl.  6 mg/6 ml 1 stk. (Orifarm)   2.100,00
Ibandronsyre Ibandronat "Stada" (50 mg)
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  50 mg 84 stk. (blister)   9,89
Pamidronat Pamidronatdinatrium "Pfizer"
Pfizer
Udgået 24.09.2018
konc. til infusionsvæske, opl.  3 mg/ml 10 ml  
Pamidronat Pamifos
Medac
konc. til infusionsvæske, opl.  3 mg/ml 1 x 10 ml   1.698,70
Pamidronat Pamifos
Medac
konc. til infusionsvæske, opl.  3 mg/ml 1 x 30 ml   1.511,60
Zoledronsyre Zoledronsyre "Accord"
Accord
konc. til infusionsvæske, opl.  4 mg/5 ml 5 ml   89,90
Zoledronsyre Zoledronsyre "Actavis"
TEVA
Udgået 03.12.2018
konc. til infusionsvæske, opl.  4 mg/5 ml 1 stk.  
Zoledronsyre Zoledronsyre "Fresenius Kabi"
Fresenius Kabi
konc. til infusionsvæske, opl.  4 mg/5 ml 1 stk.   113,00
Zoledronsyre Zoledronsyre "Fresenius Kabi"
Fresenius Kabi
konc. til infusionsvæske, opl.  4 mg/5 ml 4 stk.   99,45
Zoledronsyre Zoledronsyre Hospira
Hospira Nordic
infusionsvæske, opløsning  4 mg/100 ml 100 ml   2.365,00

Referencer

2974. Hald JD, Evangelou E, Langdahl BL et al. Bisphosphonates for the prevention of fractures in osteogenesis imperfecta: meta-analysis of placebo-controlled trials. J Bone Miner Res. 2015; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25407702 (Lokaliseret 9. januar 2017)
 

799. DiCaprio MR, Enneking WF. Fibrous dysplasia. Pathophysiology, evaluation and treatment. J Bone Joint Surg Am. 2005; 87(8):1848-64, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16085630 (Lokaliseret 26. maj 2016)

 

1169. Khosla S, Burr D, Cauley J et al. Bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw: report of a task force for the American Society of Bone and Mineral Research. J Bone Miner Res. 2007; 22(10):1479-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17663640 (Lokaliseret 26. maj 2016)

 

1170. Hosking D, Lyles K, Brown JP et al. Long-term control of bone turnover in Paget's disease with zoledronic acid and risedronate. J Bone Miner Res. 2007; 22:142-8, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17032148 (Lokaliseret 26. maj 2016)

 

1443. Dimopoulos MA, Kastritis E, Bamia C et al. Reduction of osteonecrosis of the jaw (ONJ) after implementation of preventive measures in patients with multiple myeloma treated with zoledronic acid. Ann Oncol. 2009; Jan 1:117-20, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18689864 (Lokaliseret 26. maj 2016)

 

2003. Glorieux F, Bishop NJ, Plotkin H et al. Cyclic administration of pamidronate in children with severe osteogenesis imperfecta. New Engl J Med. 1998; 339:947-52, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9753709 (Lokaliseret 26. maj 2016)

 

2973. Dwan K, Phillipi CA, Steiner RD et al. Bisphosphonate therapy for osteogenesis imperfecta. Cochrane Database Syst Rev. 2016; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27760454 (Lokaliseret 9. januar 2017)

 
 
 
Gå til toppen af siden...