Pro.medicin.dk

Revisionsdato: 03.07.2020

Pro.medicin.dk er en hjemmeside og database, der indeholder information om lægemidler og behandlingsvejledninger til læger, farmaceuter og andre sundhedsprofessionelle. Al information er skrevet på fagsprog. Vil du gerne læse information om medicin og behandling, der ikke er på fagsprog, så brug min.medicin.dk

 

Brug af pro.medicin.dk data på din hjemmeside eller i dit system?
Vi leverer data til en lang række aktører på sundhedsområdet. Læs mere om, hvilke forskellige muligheder du har for at integrere data fra pro.medicin.dk i dit system eller på din hjemmeside

 

Pro.medicin.dk nyt logo 

Hvad kan du finde på pro.medicin.dk? 

Pro.medicin.dk indeholder en beskrivelse af alle markedsførte humane lægemidler i Danmark, herunder 

Desuden præparatbeskrivelser af alle ernæringspræparater med tilskud ved lægeordination. 

 

 

Vejledninger, beregnere, identifikation og meget mere 

Ud over de ca. 3.300 præparatbeskrivelser indeholder pro.medicin.dk meget andet, fx: 

Lægemiddelinformationen på pro.medicin.dk er den mest anvendte lægemiddelinformation i Danmark. Den bruges bredt på alle hospitaler og sygehuse i Danmark og er integreret i en lang række læge- og omsorgssystemer. Pro.medicin.dk har (sammen med min.medicin.dk) månedligt godt 5 mio. sidevisninger (april 2020). 

 

Redaktionen, lægefaglige eksperter og Lægevidenskabelige Selskaber er garanter for, at lægemiddelinformationen på pro.medicin.dk beskriver den gældende praksis i Danmark. 

 

Redaktionelle retningslinjer
Pro.medicin.dk har tilknyttet knap 250 lægefaglige eksperter, der hver især skriver om deres specialområde i et redaktionelt setup, der sikrer teksternes aktualitet og neutralitet. Læs mere om de redaktionelle retningslinjer.  

Arbejdet med teksterne i pro.medicin.dk foregår i et dokumenthåndteringssystem, som både forfattere, referenter, virksomheder, redaktion og sekretariat har adgang til.  

Du kan søge alfabetisk på forfattere og referenters navne.  

 

Redaktion 

Fire klinisk arbejdende overlæger redigerer pro.medicin.dk. Læs mere om redaktionen

 

Lægevidenskabelige Selskaber
Lægevidenskabelige Selskaber er ikke en egentlig del af organisationen bag pro.medicin.dk, da deres arbejde ikke lønnes af Medicin.dk. De skal dog nævnes her, da det er Lægevidenskabelige Selskaber, der udpeger forfattere og referenter til pro.medicin.dk. Lægevidenskabelige Selskaber er således med til at garantere, at informationen udarbejdes af den eller de - til enhver tid - mest vidende klinikere på et givent felt. 

 

Redaktionssekretariat
Redaktionssekretariatet består primært af farmaceuter, der koordinerer og faciliterer arbejdsgange i redaktionsprocessen på pro.medicin.dk. De gennemgår løbende alle tekster, ensretter dem sprogligt og sikrer, at de nyeste opdateringer tilføjes. Læs mere om redaktionssekretariatet.  

 

Sådan finansieres pro.medicin.dk 

Pro.medicin.dk finansieres primært ved at: 

  • Lægemiddelvirksomheder betaler en licens pr. præparat, de har optaget i pro.medicin.dk.
  • Regioner og kommuner betaler for at integrere pro.medicin.dk i deres hospitals- og omsorgssystemer.

 

Organisation bag pro.medicin.dk 

Pro.medicin.dk udgives af Medicin.dk - en del af Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI A/S), som i mere end 40 år har formidlet en bred vifte af lægemiddelinformation i Danmark. DLI A/S er ejet af Lægemiddelindustriforeningen (Lif), som er den danske lægemiddelindustris brancheorganisation. Informationen i pro.medicin.dk udarbejdes efter armslængdeprincippet, dvs. på en sådan måde, at virksomhedens ejer ikke har indflydelse på informationens indhold. Læs mere om DLI

 

Om eventuelle interessekonflikter 

For at imødekomme behovet for størst mulig gennemsigtighed omkring udarbejdelsen af pro.medicin.dk, har vi indsat link til Lægemiddelstyrelsens liste over læger og tandlæger med tilladt tilknytning til industrien. Linket er sat ind på de sider, hvor den enkelte forfatter, referent eller det enkelte redaktionsmedlem præsenteres. På den måde får du let adgang til information om den enkelte forfatter eller referents eventuelle interessekonflikter.  

 

Om cookies på pro.medicin.dk 

Vi bruger kun nødvendige cookies på pro.medicin.dk. Læs mere om cookies

 

Om brug af fotos på pro.medicin.dk 

Når ikke andet er angivet, er fotos på pro.medicin.dk egne fotos eller fra fotodatasen Colourbox

 

Statistik over besøg på pro.medicin.dk - Matomo 

Vi følger dagligt søgestatistikken på pro.medicin.dk ved hjælp af statistikværktøjet Matomo. Det gør vi for løbende at kunne justere på opsætning og indhold på pro.medicin.dk, så indholdet bliver så relevant for brugeren som muligt. 

 

Spørgsmål til sekretariatet:
Har du spørgsmål af faglig, arbejdsrelateret art kan du kontakte os på kontakt@medicin.dk.  

Er du fra et firma, og har I fået nyt SPC eller et nyt produkt? Læs mere i SPC - sådan gør du

Har du spørgsmål vedrørende din egen eller pårørendes medicin, skal du, af hensyn til beskyttelse af dine persondata, henvende dig ved at bruge denne formular.