Du har søgt på: j

- der blev fundet 315 resultater
Vælg område:
 
Søgeresultater, ATC-koder :
J (Midler mod infektionssygdomme til systemisk brug)
 
J01 (Antibakterielle midler til systemisk brug)
 
J01AA (Tetracycliner)
 
J01AA02 (Doxycyclin)
 
J01AA04 (Lymecyclin)
 
J01AA07 (Tetracyclin)
 
J01AA12 (Tigecyclin)
 
J01C (Penicilliner)
 
J01CA (Penicilliner med udvidet spektrum)
 
J01CA01 (Ampicillin)
 
J01CA02 (Pivampicillin)
 
J01CA04 (Amoxicillin)
 
J01CA08 (Pivmecillinam)
 
J01CA11 (Mecillinam)
 
J01CE (Beta-lactamasefølsomme penicilliner)
 
J01CE01 (Benzylpenicillin)
 
J01CE02 (Phenoxymethylpenicillin)
 
J01CF (Beta-lactamaseresistente penicilliner)
 
J01CF01 (Dicloxacillin)
 
J01CF02 (Cloxacillin)
 
J01CF05 (Flucloxacillin)
 
J01CR (Penicilliner og beta-lactamasehæmmere i komb.)
 
J01CR02 (Amoxicillin og enzymeinhibitor)
 
J01CR05 (Piperacillin og enzymeinhibitor)
 
J01D (Andre beta-lactamantibiotika)
 
J01DB (Cefalosporiner, 1. generation)
 
J01DB01 (Cefalexin)
 
J01DB04 (Cefazolin)
 
J01DC (Cefalosporiner, 2. generation)
 
J01DC02 (Cefuroxim)
 
J01DD (Cefalosporiner, 3. generation)
 
J01DD01 (Cefotaxim)
 
J01DD02 (Ceftazidim)
 
J01DD04 (Ceftriaxon)
 
J01DD52 (Ceftazidim, kombinationer )
 
J01DE01 (Cefepim)
 
J01DF (Monobactamer)
 
J01DF01 (Aztreonam)
 
J01DH (Carbapenemer)
 
J01DH02 (Meropenem)
 
J01DH03 (Ertapenem)
 
J01DI (Andre cefalosporiner og penemer)
 
J01DI01 (Ceftobiprolmedocaril )
 
J01DI02 (Ceftarolin fosamil)
 
J01DI54 (Ceftolozan og tazobactam i kombination)
 
J01EA (Trimethoprim)
 
J01EA01 (Trimethoprim)
 
J01EB (Sulfonamider med kort virkningstid)
 
J01EB02 (Sulfamethizol)
 
J01EE (Sulfonamider og trimethoprim, kombinationer)
 
J01EE01 (Sulfamethoxazol and trimethoprim)
 
J01FA (Makrolider)
 
J01FA01 (Erythromycin)
 
J01FA06 (Roxithromycin)
 
J01FA09 (Clarithromycin)
 
J01FA10 (Azithromycin)
 
J01FF (Lincosamider)
 
J01FF01 (Clindamycin)
 
J01GB (Aminoglykosider)
 
J01GB01 (Tobramycin)
 
J01GB03 (Gentamicin)
 
J01GB06 (Amikacin)
 
J01MA (Fluorquinoloner)
 
J01MA02 (Ciprofloxacin)
 
J01MA12 (Levofloxacin)
 
J01MA14 (Moxifloxacin)
 
J01X (Andre antimikrobielle midler)
 
J01XA (Glycopeptider)
 
J01XA01 (Vancomycin)
 
J01XA02 (Teicoplanin)
 
J01XB (Polymyxiner)
 
J01XB01 (Colistin)
 
J01XC (Steroidantibiotika)
 
J01XC01 (Fusidin)
 
J01XD (Imidazolderivater)
 
J01XD01 (Metronidazol)
 
J01XE (Nitrofuranderivater)
 
J01XE01 (Nitrofurantoin)
 
J01XX (Andre antibakterielle midler)
 
J01XX01 (Fosfomycin)
 
J01XX05 (Methenamin)
 
J01XX08 (Linezolid)
 
J01XX09 (Daptomycin)
 
J01XX11 (Tedizolid)
 
J02 (Antimykotika ved profunde og systemiske mykoser)
 
J02A (Antimykotika til systemisk brug)
 
J02AA (Amphotericin B)
 
J02AA01 (Amphotericin B)
 
J02AB (Imidazolderivater)
 
J02AB02 (Ketoconazole)
 
J02AC (Triazolderivater)
 
J02AC01 (Fluconazol)
 
J02AC02 (Itraconazol)
 
J02AC03 (Voriconazol)
 
J02AC04 (Posaconazol)
 
J02AC05 (Isavuconazol)
 
J02AX (Andre antimykotika til systemisk brug)
 
J02AX04 (Caspofungin)
 
J02AX05 (Micafungin)
 
J02AX06 (Anidulafungin)
 
J04 (Antimykobakterielle midler)
 
J04A (Midler mod tuberkulose)
 
J04AA01 (Aminosalicylsyre)
 
J04AB (Antibiotika)
 
J04AB02 (Rifampicin)
 
J04AB04 (Rifabutin)
 
J04AC01 (Isoniazid)
 
J04AK01 (Pyrazinamid)
 
J04AK02 (Ethambutol)
 
J04AK05 (Bedakilin)
 
J04AM02 (Rifampicin og isoniazid)
 
J04AM06 (Rifampicin, pyrazinamid, ethambutol og isoniazid)
 
J04BA (Midler mod lepra)
 
J04BA02 (Dapson)
 
J05A (Direkte virkende antivirale midler)
 
J05AB (Nukleosider og nukleotider excl. revers transcriptase-hæmmere)
 
J05AB01 (Aciclovir)
 
J05AB06 (Ganciclovir)
 
J05AB09 (Famciclovir)
 
J05AB11 (Valaciclovir)
 
J05AB14 (Valganciclovir)
 
J05AD (Fosfonsyrederivater)
 
J05AE (Proteasehæmmere)
 
J05AE03 (Ritonavir)
 
J05AE07 (Fosamprenavir)
 
J05AE08 (Atazanavir)
 
J05AE10 (Darunavir)
 
J05AF (Nukleosid og nukleotid revers transcriptase-hæmmere)
 
J05AF05 (Lamivudin)
 
J05AF06 (Abacavir)
 
J05AF07 (Tenofovirdisoproxil)
 
J05AF08 (Adefovirdipivoxil)
 
J05AF09 (Emtricitabin)
 
J05AF10 (Entecavir)
 
J05AF13 (Tenofovir alafenamid )
 
J05AG (Non-nukleosid-RT-hæmmere)
 
J05AG01 (Nevirapin)
 
J05AG03 (Efavirenz)
 
J05AG04 (Etravirin)
 
J05AG05 (Rilpivirin)
 
J05AG06 (Doravirin)
 
J05AH (Neuraminidasehæmmere)
 
J05AH01 (Zanamivir)
 
J05AH02 (Oseltamivir)
 
J05AJ (Integrasehæmmere)
 
J05AJ01 (Raltegravir)
 
J05AJ03 (Dolutegravir)
 
J05AP ()
 
J05AP08 (Sofosbuvir)
 
J05AP51 (Sofosbuvir og ledispavir)
 
J05AP54 (Elbasvir og grazoprevir)
 
J05AP55 (Sofosbuvir og velpatasvir)
 
J05AP56 (Sofosbuvir, velpatasvir og voxilaprevir)
 
J05AP57 (Glecaprevir og pibrentasvir i komb.)
 
J05AR (Antivirale midler mod HIV, kombinationer)
 
J05AR01 (Zidovudin og lamivudin)
 
J05AR02 (Lamivudin og abacavir)
 
J05AR03 (Tenofovirdisoproxil og emtricitabin)
 
J05AR04 (Zidovudin, lamivudin og abacavir)
 
J05AR06 (Tenofovirdisoproxil, emtricitabin og efavirenz)
 
J05AR08 (Emtiracitabin, tenofovir og rilpivirin)
 
J05AR09 (Emtricitabin, tenofovirdisoproxil, elvitegravir, cobicistat)
 
J05AR10 (Lopinavir og ritonavir)
 
J05AR13 (Lamivudin, abacavir og dolutegravir)
 
J05AR14 (Darunavir og cobicistat)
 
J05AR17 (Emtricitabin og tenofoviralafenamid)
 
J05AR18 (Emtricitabin, tenofoviralafenamid, elvitegravir & cobicistat)
 
J05AR19 (Emtiracitabin, tenofoviralafenamid og rilpivirin)
 
J05AR20 (Emtricitabin, tenofoviralafenamide og bictegravir)
 
J05AR21 (Dolutegravir og rilpivirin)
 
J05AR22 (Emtricitabin, tenofoviralafenamid, darunavir og cobistat)
 
J05AR24 (Lamivudin, tenofovir disoproxil og doravirin)
 
J05AR25 (Dolutegravir & lamivudin)
 
J05AX (Andre antivirale midler)
 
J05AX09 (Maraviroc)
 
J05AX18 (Letermovir)
 
J05AX29 (Fostemsavir)
 
J06 (Immunsera og immunglobuliner)
 
J06A (Immunsera)
 
J06B (Immunglobuliner)
 
J06BA (Immunglobuliner, normal human)
 
J06BA01 (Immunglobuliner, normal human til ekstravaskulær brug)
 
J06BA02 (Immunglobuliner, normal human til intravaskulær brug)
 
J06BB (Specifikke immunglobuliner)
 
J06BB01 (Anti-D immunglobulin)
 
J06BB04 (Hepatitis B immunglobulin)
 
J06BB16 (Palivizumab)
 
J06BB21 (Bezlotozumab)
 
J07 (Vacciner)
 
J07A (Bakterielle vacciner)
 
J07AE01 (Kolera, inaktiverede, hele celler)
 
J07AH08 (Meningokok A, C, Y, W-135 tetraval. polysakkarid-antigener)
 
J07AH09 (Meningokok B, flerkomponent vaccine)
 
J07AJ52 (Kighoste, renset antigen, komb. med toksoider)
 
J07AL01 (Pneumokok, renset polysakkarid-antigen)
 
J07AL02 (Pneumokok, renset polysakkarid-antigen, konjugeret)
 
J07AM51 (Tetanustoksoid, kombinationer med difteritoksoid)
 
J07AN01 (Tuberculose, levende svækket)
 
J07AP01 (Typhoid, oral, levende svækket)
 
J07AP03 (Typhoid, renset polysaccharid antigen)
 
J07B (Virale vacciner)
 
J07BA01 (Skovflåtbåren encephalitisvirus)
 
J07BA02 (Encephalitis, japansk, inaktiveret, hel virus)
 
J07BB (Influenza vacciner)
 
J07BB02 (Influenza, renset antigen)
 
J07BC01 (Hepatitis B, renset antigen)
 
J07BC02 (Hepatitis A, inaktiveret, hel virus)
 
J07BC20 (Kombinationer)
 
J07BD52 (Mæslinger, komb. m. fåresyge og røde hunde, levende svæk.)
 
J07BG01 (Rabies, inaktiveret, hel virus)
 
J07BH01 (Rotavirus, levende svækket)
 
J07BK01 (Varicella, levende svækket)
 
J07BK02 (Zooster, levende svækket)
 
J07BL01 (Gul feber, levende svækket)
 
J07BM03 (Papillomavirus (human type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52,58) )
 
J07BX (Other viral vaccines)
 
J07C (Bakterielle og virale vacciner, kombinationer)
 
J07CA02 (Difteri-pertussis-poliomyelitis-tetanus)
 
J07CA06 (Difteri-hemophilus influenzae b-pertussis-polio-tetanus)
 
Søgeresultater, Artikler :
Jens Søndergaard
 
Søgeresultater, Lægemiddelgrupper :
JAK-inhibitorer
 
Jernchelerende midler
 
Søgeresultater, Om medicin :
Jern (forgiftninger)