Du har søgt på: j

- der blev fundet 331 resultater
Vælg område:
 
Søgeresultater, ATC-koder :
J (Midler mod infektionssygdomme til systemisk brug)
 
J01 (Antibakterielle midler til systemisk brug)
 
J01AA (Tetracycliner)
 
J01AA02 (Doxycyclin)
 
J01AA04 (Lymecyclin)
 
J01AA07 (Tetracyclin)
 
J01AA12 (Tigecyclin)
 
J01AA13 (Eravacyclin)
 
J01C (Penicilliner)
 
J01CA (Penicilliner med udvidet spektrum)
 
J01CA01 (Ampicillin)
 
J01CA02 (Pivampicillin)
 
J01CA04 (Amoxicillin)
 
J01CA08 (Pivmecillinam)
 
J01CA11 (Mecillinam)
 
J01CE (Beta-lactamasefølsomme penicilliner)
 
J01CE01 (Benzylpenicillin)
 
J01CE02 (Phenoxymethylpenicillin)
 
J01CF (Beta-lactamaseresistente penicilliner)
 
J01CF01 (Dicloxacillin)
 
J01CF02 (Cloxacillin)
 
J01CF05 (Flucloxacillin)
 
J01CR (Penicilliner og beta-lactamasehæmmere i komb.)
 
J01CR02 (Amoxicillin og beta-lactamaseinhibitor)
 
J01CR05 (Piperacillin og beta-lactamaseinhibitor)
 
J01D (Andre beta-lactamantibiotika)
 
J01DB (Cefalosporiner, 1. generation)
 
J01DB01 (Cefalexin)
 
J01DB04 (Cefazolin)
 
J01DC (Cefalosporiner, 2. generation)
 
J01DC02 (Cefuroxim)
 
J01DD (Cefalosporiner, 3. generation)
 
J01DD01 (Cefotaxim)
 
J01DD02 (Ceftazidim)
 
J01DD04 (Ceftriaxon)
 
J01DD52 (Ceftazidime og beta-lactamaseinhibitor)
 
J01DE01 (Cefepim)
 
J01DF (Monobactamer)
 
J01DF01 (Aztreonam)
 
J01DH (Carbapenemer)
 
J01DH02 (Meropenem)
 
J01DH03 (Ertapenem)
 
J01DH51 (Imipenem og cilastatin)
 
J01DI (Andre cefalosporiner og penemer)
 
J01DI01 (Ceftobiprolmedocaril)
 
J01DI02 (Ceftarolin fosamil)
 
J01DI04 (Cefiderocol)
 
J01DI54 (Ceftolozane og beta-lactamaseinhibitor)
 
J01EA (Trimethoprim)
 
J01EA01 (Trimethoprim)
 
J01EB (Sulfonamider med kort virkningstid)
 
J01EB02 (Sulfamethizol)
 
J01EE (Sulfonamider og trimethoprim, kombinationer)
 
J01EE01 (Sulfamethoxazol og trimethoprim)
 
J01FA (Makrolider)
 
J01FA01 (Erythromycin)
 
J01FA06 (Roxithromycin)
 
J01FA09 (Clarithromycin)
 
J01FA10 (Azithromycin)
 
J01FF (Lincosamider)
 
J01FF01 (Clindamycin)
 
J01GB (Aminoglykosider)
 
J01GB01 (Tobramycin)
 
J01GB03 (Gentamicin)
 
J01GB06 (Amikacin)
 
J01MA (Fluorquinoloner)
 
J01MA02 (Ciprofloxacin)
 
J01MA12 (Levofloxacin)
 
J01MA14 (Moxifloxacin)
 
J01X (Andre antibacterica)
 
J01XA (Glycopeptider)
 
J01XA01 (Vancomycin)
 
J01XA02 (Teicoplanin)
 
J01XA04 (Dalbavancin )
 
J01XB (Polymyxiner)
 
J01XB01 (Colistin)
 
J01XC (Steroidantibiotika)
 
J01XC01 (Fusidinsyre)
 
J01XD (Imidazolderivater)
 
J01XD01 (Metronidazol)
 
J01XE (Nitrofuranderivater)
 
J01XE01 (Nitrofurantoin)
 
J01XX (Andre antibakterielle midler)
 
J01XX01 (Fosfomycin)
 
J01XX05 (Methenamin)
 
J01XX08 (Linezolid)
 
J01XX09 (Daptomycin)
 
J02 (Antimykotika ved profunde og systemiske mykoser)
 
J02A (Antimykotika til systemisk brug)
 
J02AA (Amphotericin B)
 
J02AA01 (Amphotericin)
 
J02AB (Imidazolderivater)
 
J02AB02 (Ketoconazol)
 
J02AC (Triazolderivater)
 
J02AC01 (Fluconazol)
 
J02AC02 (Itraconazol)
 
J02AC03 (Voriconazol)
 
J02AC04 (Posaconazol)
 
J02AC05 (Isavuconazol)
 
J02AX (Andre antimykotika til systemisk brug)
 
J02AX04 (Caspofungin)
 
J02AX05 (Micafungin)
 
J02AX06 (Anidulafungin)
 
J04 (Antimykobakterielle midler)
 
J04A (Midler mod tuberkulose)
 
J04AB (Antibiotika)
 
J04AB02 (Rifampicin)
 
J04AB04 (Rifabutin)
 
J04AK01 (Pyrazinamid)
 
J04AK02 (Ethambutol)
 
J04AK05 (Bedaquilin)
 
J04AM02 (Rifampicin og isoniazid)
 
J04AM06 (Rifampicin, pyrazinamid, ethambutol og isoniazid)
 
J04BA (Midler mod lepra)
 
J04BA02 (Dapson)
 
J05A (Direkte virkende antivirale midler)
 
J05AB (Nukleosider og nukleotider excl. revers transcriptase-hæmmere)
 
J05AB01 (Aciclovir)
 
J05AB06 (Ganciclovir)
 
J05AB09 (Famciclovir)
 
J05AB11 (Valaciclovir)
 
J05AB12 (Cidofovir)
 
J05AB14 (Valganciclovir)
 
J05AB16 (Remdesivir)
 
J05AD (Fosfonsyrederivater)
 
J05AD01 (Foscarnet)
 
J05AE (Protease inhibitorer)
 
J05AE03 (Ritonavir)
 
J05AE08 (Atazanavir)
 
J05AE10 (Darunavir)
 
J05AE30 (Nirmatrelvir og ritonavir)
 
J05AF (Nukleosid og nukleotid revers transcriptase-hæmmere)
 
J05AF05 (Lamivudin)
 
J05AF06 (Abacavir)
 
J05AF07 (Tenofovir disoproxil)
 
J05AF09 (Emtricitabin)
 
J05AF10 (Entecavir)
 
J05AF13 (Tenofovir alafenamid)
 
J05AG (Non-nukleosid-RT-hæmmere)
 
J05AG01 (Nevirapin)
 
J05AG03 (Efavirenz)
 
J05AG04 (Etravirin)
 
J05AG05 (Rilpivirin)
 
J05AG06 (Doravirin)
 
J05AH (Neuraminidasehæmmere)
 
J05AH01 (Zanamivir)
 
J05AH02 (Oseltamivir)
 
J05AJ (Integrasehæmmere)
 
J05AJ01 (Raltegravir)
 
J05AJ03 (Dolutegravir)
 
J05AJ04 (Cabotegravir)
 
J05AP ()
 
J05AP08 (Sofosbuvir)
 
J05AP51 (Sofosbuvir og ledipasvir)
 
J05AP54 (Elbasvir og grazoprevir)
 
J05AP55 (Sofosbuvir og velpatasvir)
 
J05AP56 (Sofosbuvir, velpatasvir og voxilaprevir)
 
J05AP57 (Glecaprevir og pibrentasvir)
 
J05AR (Antivirale midler til behandling af hiv-infektioner, komb.)
 
J05AR01 (Zidovudin og lamivudin)
 
J05AR02 (Lamivudin og abacavir)
 
J05AR03 (Tenofovirdisoproxil og emtricitabin)
 
J05AR04 (Zidovudin, lamivudin og abacavir)
 
J05AR06 (Emtricitabin,tenofovirdisoproxil og efavirenz)
 
J05AR08 (Emtricitabin, tenofovirdisoproxil og rilpivirin)
 
J05AR09 (Emtricitabin, tenofovirdisoproxil, elvitegravir og cobicistat)
 
J05AR10 (Lopinavir og ritonavir)
 
J05AR13 (Lamivudin, abacavir og dolutegravir)
 
J05AR14 (Darunavir og cobicistat)
 
J05AR17 (Emtricitabin og tenofovir alafenamid)
 
J05AR18 (Emtricitabin, tenofovir alafenamid, elvitegravir og cobicistat)
 
J05AR19 (Emtricitabin, tenofovir alafenamid og rilpivirin)
 
J05AR20 (Emtricitabin, tenofovir alafenamid og bictegravir)
 
J05AR21 (Dolutegravir og rilpivirin)
 
J05AR22 (Emtricitabin, tenofovir alafenamid, darunavir og cobicistat)
 
J05AR24 (Lamivudin, tenofovirdisoproxil og doravirin)
 
J05AR25 (Lamivudin og dolutegravir)
 
J05AX (Andre antivirale midler)
 
J05AX09 (Maraviroc)
 
J05AX10 (Maribavir )
 
J05AX18 (Letermovir)
 
J05AX25 (Baloxavirmarboxil)
 
J05AX29 (Fostemsavir)
 
J05AX31 (Lenacapavir)
 
J06 (Immunsera og immunglobuliner)
 
J06A (Immunsera)
 
J06B (Immunglobuliner)
 
J06BA (Immunoglobuliner, normal human)
 
J06BA01 (Immunoglobuliner, normal human til extravasc. brug)
 
J06BA02 (Immunoglobuliner, normal human til intravasc. brug)
 
J06BB (Specifikke immunglobuliner)
 
J06BB01 (Anti-d (rh) immunoglobulin)
 
J06BB04 (Hepatitis b immunoglobulin)
 
J06BB16 (Palivizumab)
 
J06BB21 (Bezlotoxumab)
 
J06BC03 (Bezlotoxumab)
 
J06BD01 (Palivizumab)
 
J07 (Vacciner)
 
J07A (Bakterielle vacciner)
 
J07AE01 (Cholera, inaktiveret, hele celler)
 
J07AE02 (Cholera, live attenuated)
 
J07AH08 (Meningococcus a,c,y,w-135, tetravalent renset polysacc. antigen konj.)
 
J07AH09 (Meningococcus b, multikomponent vaccine)
 
J07AJ52 (Pertusiss, renset antigen, komb. med toxoider)
 
J07AL01 (Pneumococcus, purified polysaccharides antigen)
 
J07AL02 (Pneumococcus, purified polysacc. antigen conj.)
 
J07AM51 (Tetanus toxoid, komb. med difteri toxoid)
 
J07AN01 (Tuberculose, levende attenueret)
 
J07AP01 (Tyfus, oral, levende attenueret)
 
J07AP03 (Tyfus, renset polysaccharid antigen)
 
J07B (Virale vacciner)
 
J07BA01 (Encephalitis, tick borne, inaktiveret, hele virus)
 
J07BA02 (Encephalitis, japansk, inaktiveret, hele virus)
 
J07BB02 (Influenza, renset antigen)
 
J07BB03 (Influenza, levende svækket)
 
J07BC01 (Hepatitis b, renset antigen)
 
J07BC02 (Hepatitis a, inaktiveret, hel virus)
 
J07BC20 (Hepatitis vacciner, kombinationer)
 
J07BD52 (Mæslinger, komb. m. fåresyge og rubella, levende attenueret)
 
J07BG01 (Rabies, inaktiveret, hele virus)
 
J07BH01 (Rota virus, levende attenueret)
 
J07BK01 (Varicella, levende attenueret)
 
J07BK03 ()
 
J07BL01 (Gul feber, levende attenueret)
 
J07BM03 (Papillomavirus (human type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52,58))
 
J07BN01 (Covid-19, rna-baseret vaccine)
 
J07BN02 (Covid-19, virusvektor, non-replikerende)
 
J07BN03 (Covid-19, inaktiveret virus)
 
J07BN04 (Covid-19, protein subunit)
 
J07BX (Andre virale vacciner)
 
J07BX03 (Covid-19 vacciner)
 
J07BX04 (Denguefeber vacciner)
 
J07BX05 (Respiratorisk syncytialvirus-vacciner)
 
J07C (Bakterielle og virale vacciner, kombinationer)
 
J07CA02 (Difteri-pertussis-poliomyelitis-tetanus)
 
J07CA06 (Difteri-hemophilus influenzae b-pertussis-polio-tetanus)
 
Søgeresultater, Artikler :
Jens Søndergaard
 
Søgeresultater, Lægemiddelgrupper :
JAK-hæmmere
 
Jernchelerende midler
 
Søgeresultater, Om medicin :
Jern (forgiftninger)