Jan Frystyk
(Referent)

Dansk Endokrinologisk Selskab
Jan Frystyk, Overlæge og forskningsleder, professor, dr. med.
Endokrinologisk Afdeling M
Odense Universitetshospital
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger