Oversigt over beregnere

Revisionsdato: 07.03.2023

Beregning af Body Mass Index (BMI) 

 

Beregning af Body Mass Index (BMI) 

 

 

Beregning af ideel kropsvægt (IBW) 

 

Beregning af ideel kropsvægt (IBW) 

 

 

Beregning af legemsoverflade (A) 

 

Beregning af legemsoverflade (A) 

 

 

Beregning af ækvianalgetiske døgndoser for udvalgte opioider 

 

Beregning af ækvianalgetiske døgndoser for udvalgte opioider 

 

 

Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI-formlen 

 

Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

 

 

Beregning af korrigeret legemsvægt/kropsvægt (ABW) 

Beregning af korrigeret kropsvægt (ABW) 

Forfattere