Udleveringsbestemmelser

Revideret: 03.07.2023
Louise Thrane (Forfatter),

Udleveringsbestemmelsen for det enkelte lægemiddel er angivet under 'Udlevering' i feltet "Pakninger, priser, tilskud og udlevering" nederst i præparatbeskrivelsen ved brug af flg. forkortelser:

(A) - Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen.

(AP4) - Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §22. 

 

(AP4BG) - Må kun udleveres til sygehuse. Udlevering sker efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe AP4. 

 

(AP4NB) - Må kun udleveres til sygehuse eller efter ordination af nærmere bestemte speciallæger. Udlevering sker efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe AP4.

(B) - Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen eller at receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted.  


(BEGR) - Må kun udleveres til sygehuse. Udlevering sker efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A.

(GH) - Håndkøb - ikke apoteksforbeholdt. Medicinske gasser.

(HA) - Håndkøb - apoteksforbeholdt.

(HA18) - Håndkøb - apoteksforbeholdt. Må kun udleveres til personer over 18 år.  

 

(HF) - Håndkøb - ikke apoteksforbeholdt.  

 

(HX) - Håndkøb - Ikke apoteksforbeholdt. Højst 1 pakning pr. kunde pr. dag (gælder dog ikke ved køb på apotek).  

 

(HX18) - Håndkøb - ikke apoteksforbeholdt. Må kun udleveres til personer over 18 år. Højst 1 pakning pr. kunde pr. dag (gælder dog ikke ved køb på apotek).

(NBS) - Apoteket må kun udlevere til sygehuse eller efter anvisning af læger på sygehuse samt efter anvisning af nærmere bestemte speciallæger. Lægemidlerne skal udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe (A). Lægemiddelstyrelsen fastsætter for hvert enkelt lægemiddel, hvilke speciallæger der må anvise lægemidlet. Disse er angivet i tabellen vha. følgende koder:  

Kode 

Speciale 

Almmed.end 

Almen/intern medicin, endokrinologi  

Anæstesi 

Anæstesi  

Anæst,Kiru 

Anæstesi, kirurgi 

B/u.ps,psy 

Børne- og ungdomspsykiatri, psykiatri  

Barn/ung.p 

Børne- og ungdomspsykiatri  

De.Gas.Oft 

Dermatologi, gastroenterologi, oftalmologi 

De.neu.pl. 

Dermatologi, neurologi, plastikkirurgi  

De.pæd.all 

Dermatologi, pædiatri, allergologi  

De.pæd.reu 

Dermatologi, pædiatri, reumatologi 

Deneofplur 

Dermato-venerologi, neurologi, oftalmologi, plastikkirurgi, urologi  

Deneuoftpl 

Dermato-venerologi, neurologi, oftalmologi, plastikkirurgi  

Der.pla.pæ 

Dermatologi, plastikkirurgi, pædiatri  

Der.Reu.Of 

Dermatologi, reumatologi, oftalmologi 

DeReHæOnPæ 

Dermatologi, reumatologi, hæmatologi, onkologi, pædiatri 

Derm.reuma 

Dermatologi, reumatologi  

Derm.Ven. 

Dermato-venerologi  

Dermatolog 

Dermatologi  

D-v,G+h,Re 

Dermato-venerologi, gastroenterologi, hepatologi, reumatologi 

D-v,LPØrnh 

Dermato-venerologi, lungemedicin, pædiatri, øre-næse-hals 

D-v,Lu,Pæd 

Dermato-venerologi, lungemedicin, pædiatri 

DvGaLuPæØn 

Dermato-venerologi, gastroenterologi, lungemedicin, pædiatri, øre-næse-hals 

En.ge.r.im 

Endokrinologi, geriatri, reumatologi, intern medicin  

End.ge.reu 

Endokrinologi, geriatri, reumatologi  

Endokrin. 

Endokrinologi  

Ga+heCaLuN 

Gastroenterologi, hepatologi, kardiologi, lungemedicin, nefrologi 

Gas+he,Reu 

Gastroenterologi, hepatologi, reumatologi 

Gas+he,Ki 

Gastroenterologi, hepatologi, kirurgi 

Gastroente 

Gastroenterologi 

Ger.ps.ne. 

Geriatri, psykiatri, neurologi  

Gyn.obstr. 

Gynækologi/obstetrik  

Inf.lun.pæ 

Infektionssygdomme, lungesygdomme, pædiatri  

Infekm.kmb 

Infektionsmedicin, klinisk mikrobiologi  

Int. med. 

Intern medicin  

Kar.end.im 

Kardiologi, endokrinologi, intern medicin 

Kar.End.Ne 

Kardiologi, endokrinologi, neurologi 

Kard.endo 

Kardiologi, endokrinologi  

Kardiologi 

Kardiologi  

Lungesygd. 

Lungesygdomme  

Med.endok. 

Intern medicin, endokrinologi  

Med.hepat. 

Intern medicin, hepatologi  

Med. hæmat. 

Intern medicin. hæmatologi  

Med.Rheum. 

Intern medicin, reumatologi  

Nefr.kard. 

Nefrologi, kardiologi  

Nefr.pæd. 

Nefrologi, pædiatri  

Nefrologi 

Nefrologi  

Neur,pæd. 

Neurologi, pædiatri  

Neur.psyk. 

Neurologi, psykiatri  

Neurologi 

Neurologi  

Oftal.neur 

Oftalmologi, neurologi  

Oftal.Pædi 

Oftalmologi, pædiatri 

Oftalmol. 

Oftalmologi  

Onkologi 

Onkologi  

Ortopædkir 

Ortopædkirurgi  

Ortopæ.urol. 

Ortopædkirurgi, urologi  

Plastikkir 

Plastikkirurgi 

Psy,neu.pæ 

Børne-/ungdomspsykiatri, neurologi, psykiatri, pædiatri 

Psyk,pæd. 

Børne- og ungdomspsykiatri, psykiatri, pædiatri  

Psykiatri 

Psykiatri  

Pæd.med. 

Pædiatri, intern medicin  

Pædiatri 

Pædiatri  

Rheumatol. 

Reumatologi  

Thoraxkiru 

Thoraxkirurgi 

Urologi 

Urologi  

 

Vederlagsfri udlevering af medicin til ikke-indlagte patienter

I visse tilfælde kan ikke-indlagte patienter få udleveret medicin vederlagsfrit fra sygehuset. Regionerne har udarbejdet fælles retningslinjer for alle regioner, således at der tilstræbes ensartet praksis på alle landets sygehuse. Se endvidere Vederlagsfri udlevering af medicin

Gå til toppen af siden...