Jern (forgiftninger)

Revideret: 25.08.2021

Toksikologi

Jern er irritativt evt. korrosivt i mave-tarm-kanalen og systemisk toksisk, når den jernbindende kapacitet overskrides. 

 

Toksisk dosis: 

 • < 30 mg jern/kg: Irritative symptomer fra mave-tarm-kanalen. (Børn er mere følsomme end voksne).
 • Moderat forgiftning: 30-60 mg jern/kg:
 • Alvorlig forgiftning: > 60 mg jern/kg.
 • Potentielt letalt: > 100 mg jern/kg (25 % af de letale tilfælde sker de første 4 timer).

Klinik

 • Initialt og evt. som eneste symptom ses abdominalsmerter. Herefter kan ses kvalme, opkastning og diarré.
 • Ved stor dosis opkastning og diarré, evt. blodig. Hypovolæmisk shock, tarmnekrose.
 • Systemiske effekter omfatter metabolisk acidose, elektrolytforskydninger, hyperglykæmi stigende til multiorganskadesyndrom med hæmolyse og blødningstendens. Terminalt ses koagulationsdefekter.
 • Bevidsthedssvækkelse, evt. kramper. Lever-nyreskade.
 • Evt. klinisk bedring i første døgn efterfulgt af lungeødem.
 • Klinik, støttet af plasma-jern og skøn over dosis styrer behandlingen.

Undersøgelser

Serum-jern 4 timer og 8-10 timer efter indtagelse. Hb, leukocyttal, elektrolytter, kreatinin, leverfunktion, glucose, blodgasser følges. Oversigtsrøntgen over abdomen ved mistanke om jerntabletter i mave-tarm-kanalen. Forgiftningen er alvorlig, hvis serum-jern > 90 mikromol/l 4-6 timer efter indtagelsen. 

Behandling

Indtagelse < 30 mg jern/kg: 

 • Patienten kan observeres hjemme.
 • Giv drikke for at fortynde.
 • Ved mere end nogle få opkastninger og lette abdominalsmerter indlæggelse.

 

Indtagelse > 30 mg jern/kg: 

 • Patienten indlægges (kul er uvirksomt).
 • Tarmgennemskylning (Whole Bowel Irrigation) ved stor dosis og mange tabletskygger på røntgen distalt for pylorus.
 • Hvis der ikke har været gastro-intestinale symptomer efter 6 timer, er patienten ikke alvorligt forgiftet.
 • Ved plasma-jern > 55 mikromol/l observeres dog i mindst 24 timer.


Behandling ved symptomer ud over få opkastninger og lette abdominalsmerter:
 

 • Symptomatisk behandling efter klinik og paraklinik: Intravenøse væsker, oxygen, glucose, shockbehandling med inotropika og transfusion.
 • Antidotbehandling med deferoxamin iværksættes hos patienter med samtidig plasma-jern > 60 mikromol/l og hypotension, shock, udtalt sløvhed eller andre alvorlige systemiske forgiftningstegn.
 • Plasma-jern > 90 mikromol/l er i sig selv indikation for deferoxamin.

 

Behandlingen afbrydes, når følgende kriterier er opfyldt: 

 • symptomfrihed,
 • ingen metabolisk acidose,
 • plasma-jern højst 60 mikromol/l.

 

Behandlingsvarighed:  

 • Mindst 2 timer, behandling over 1 døgn bør konfereres med Giftlinjen, 3863 5555.

Gravide kan behandles med deferoxamin på sædvanlige indikationer. 

 

Ved tvivlsspørgsmål: Ring til Giftlinjen, telefon 3863 5555 

 

Antidoter

Deferoxamin 

Gå til toppen af siden...