Jern (forgiftninger)

Revideret: 21.06.2019
Redaktionen (Forfatter),

Toksikologi

Jern er irritativt evt. korrosivt i mave-tarmkanalen og systemisk toksisk, når den jernbindende kapacitet overskrides. 

 

Toksisk dosis: 

  • < 30 mg jern/kg: Irritative symptomer fra mave-tarmkanalen. (Børn er mere følsomme end voksne).
  • Moderat forgiftning: 30-60 mg jern/kg:
  • Alvorlig forgiftning: > 60 mg jern/kg.
  • Potentielt letalt: > 100 mg jern/kg (25% af de letale tilfælde sker de første 4 timer).

Klinik

Initialt og evt. som eneste symptom ses abdominalsmerter. 

Herefter kan ses kvalme, opkastning og diarré. 

Ved stor dosis opkastning og diarré, evt. blodig. Hypovolæmisk shock, tarmnekrose. Systemiske effekter omfatter metabolisk acidose, elektrolytforskydninger, hyperglykæmi stigende til multiorganskadesyndrom med hæmolyse og blødningstendens. Terminalt ses koagulationsdefekter. 

Bevidsthedssvækkelse, evt. kramper. Lever-nyreskade. Evt. klinisk bedring i første døgn efterfulgt af lungeødem. Klinik, støttet af plasma-jern og skøn over dosis styrer behandlingen. 

Undersøgelser

Serum-jern 4 timer og 8-10 timer efter indtagelse. Hb, leukocyttal, elektrolytter, kreatinin, leverfunktion, glukose, blodgasser følges. Oversigtsrøntgen over abdomen ved mistanke om jerntabletter i mave-tarmkanalen. Forgiftningen er alvorlig, hvis serum-jern > 90 mikromol/l 4-6 timer efter indtagelsen. 

Behandling

Indtagelse < 30 mg jern/kg. Patienten kan observeres hjemme. Giv drikke for at fortynde. Ved mere end nogle få opkastninger og lette abdominalsmerter indlæggelse. 

 

Indtagelse > 30 mg jern/kg. Patienten indlægges. Ventrikelaspiration. Hvis aspiration ikke er mulig, gives brækmiddel til børn (forsinker tarmpassagen). Kul er uvirksomt. Tarmgennemskylning (Whole Bowel Irrigation), ved stor dosis og mange tabletskygger på røntgen distalt for pylorus. Hvis der ikke har været gastro-intestinale symptomer efter 6 timer, er patienten ikke alvorligt forgiftet. Ved plasma-jern > 55 mikromol/l observeres dog i mindst 24 timer. 


Behandling ved symptomer ud over få opkastninger og lette abdominalsmerter:
 

  • Symptomatisk behandling efter klinik og paraklinik: Intravenøse væsker, oxygen, glucose, shockbehandling med inotropika og transfusion.
  • Antidotbehandling med deferoxaminiværksættes hos patienter med samtidig plasma-jern > 60 mikromol/l og hypotension, shock, udtalt sløvhed eller andre alvorlige systemiske forgiftningstegn.
  • Plasma-jern > 90 mikromol/l er i sig selv indikation for deferoxamin.

 

Behandlingen afbrydes, når følgende kriterier er opfyldt: 

  • symptomfrihed,
  • ingen metabolisk acidose,
  • plasma-jern højst 60 mikromol/l.

 

Behandlingsvarighed: Mindst 2 timer, behandling over 1 døgn bør konfereres med Giftlinjen, 3863 5555. 

Gravide kan behandles med deferoxamin på sædvanlige indikationer. 

 

Ved tvivlsspørgsmål: Ring til Giftlinjen, telefon 3863 5555 

 

Antidoter

Deferoxamin 

Gå til toppen af siden...