Paracetamol (forgiftninger)

Revideret: 25.08.2021

Toksikologi

Ved terapeutiske plasmakoncentrationer metaboliseres den reaktive metabolit NAPQI i leveren ved hjælp af gluthation. Ved overdosering øges metabolitkoncentrationen, gluthationdepoterne tømmes, og kapaciteten til inaktivering af NAPQI falder. Denne proces fører til leverbeskadigelse. Forholdene er dog komplicerede og ikke endeligt afklarede. 

Effekt på andre organer ved samme mekanisme. Embryo- og foetotoksisk. 

 

Toksisk dosis: > 150 mg/kg for raske voksne, > 75 mg/kg for personer med induktion af P-450 og/eller små gluthationdepoter (kroniske alkoholikere, behandling med en række CYP-inducerende lægemidler, faste, malnutrition). Raske børn er mindre følsomme end voksne. 

  • Klinisk og klinisk-kemisk påviselig levercelleskade forekommer sjældent efter indtagelse af < 10-15 g.
  • Død kan indtræde efter indtagelse af 25 g.
  • Giftvirkningen forstærkes af alkoholmisbrug og dårlig ernæringstilstand.
  • Der er således meddelt tilfælde af sværere leverskader ved indtagelse af moderate mængder paracetamol (2,6-10 g dgl.) hos patienter med langvarigt, stort alkoholforbrug.

Klinik

  • Forgiftningssymptomerne, der svarer til symptomerne ved hepatitis, udvikles med en latenstid på 1-3 døgn: appetitløshed, kvalme, opkastning, smerter under højre kurvatur, evt. icterus, misfarvning af urin og afføring.
  • Stigning af leverenzymer inden for 1-2 døgn, faldende koagulationsfaktorer (stigende INR) og stigende bilirubin.
  • I svære tilfælde tegn på leversvigt med encefalopati, hypoglykæmi, blødningstendens og acidose fra 3.-5.-dagen.
  • I de sværeste tilfælde coma hepaticum.
  • Evt. myokardiepåvirkning, pancreasnekrose og nyrefunktionspåvirkning, som kan udvikles til akut tubulær nekrose.
  • Pancreatitis, myocarditis er dog sjældent.

Undersøgelser

S-paracetamol kan bruges til at bekræfte indtagelsen samt til at opdele forgiftede patienter i acetylcystein-behandling i lette og svære tilfælde. Koncentration >1.000 mikromol/l 4 timer efter indtagelse er toksisk. Monitorering af lever- og nyrefunktion, hæmatologi, blodsukker, elektrolytter, syre-base status. ALAT er markør for forgiftningsgrad. 

Behandling

Indtagelse eller mistanke om indtagelse af mere end 6 g paracetamol på én gang bør medføre indlæggelse og umiddelbar i.v.-behandling med N-acetylcystein. Indledes altid ved mistanke om overdosis uden forsinkelse af blodprøver. Den maksimale rekommanderede daglige dosis paracetamol er 4 g. 

 

Behandling med aktivt kul anbefales op til 3-4 timer efter indtagelsen (ved samtidig indtagelse af peristaltik-hæmmende midler kan aktivt kul gives senere end 3-4 timer). 

Ved anafylaktisk (anafylaktoid) reaktion på N-acetylcystein, som ikke responderer på antihistamin, methylprednisolon 80 mg i.v. og langsom genoptagelse af behandlingen efter pause, skiftes behandling til L-methionin


Forgiftede i risikogruppe bør antidotbehandles, selv om der er gået 12 timer efter paracetamolindtagelsen, og selv om der er manifest leveraffektion. 

 

Ved tvivlsspørgsmål: Ring til Giftlinjen, telefon 3863 5555 

Antidoter

Aktivt kul
Acetylcystein (antidoter)
Methionin (L-methionin) 

Gå til toppen af siden...