Tramadol (forgiftninger)

Revideret: 25.08.2021

Toksikologi

Virker på opioidreceptorer, kardiale effekter skyldes blokering af Na-kanaler medførende QRS- og QT-forlængelse, brady- og takyarytmi, AV-blok samt kramper. Kan give serotoninsyndrom. 

 

Toksisk dosis: 5-10 gange terapeutisk dosis. 

Behandling

Antidoten naloxon er ikke effektiv i alle tilfælde. Diazepamer effektivt over for de cerebrale irritationssymptomer. 

 

Forgiftning med øvrige opioider: Se Opioider (forgiftninger)

 

Ved tvivlsspørgsmål: Ring til Giftlinjen, telefon 3863 5555 

Antidoter

Naloxon (antidoter) 

Gå til toppen af siden...