Antikolinergika (forgiftninger)

Revideret: 25.08.2021

Toksikologi

Antikolinergt (antimuskarint) syndrom med antagonisme af perifere og centrale muskarine receptorer. Syndromet ses bl.a. ved forgiftning med atropin, scopolamin, antihistaminer, TCA og antipsykotika.
Toksisk dosis: Som tommelfingerregel 3-5 gange døgndosis.  

Klinik

  • Spontan opkastning ses sjældent pga. manglende gastro-intestinal irritation.
  • Ved forgiftning ses især hos børn hurtigt indsættende antimuskarine effekter: Mundtørhed, mydriasis, uro, tremor, excitation, hallucinationer og kramper. Sedativ effekt, ataksi og koma ses oftere hos voksne.
  • Kardial påvirkning omfatter takykardi, ventrikulære arytmier og kardiogent shock. Ekg med forlænget QRS og QTc evt. grenblok.

Behandling

Aktivt kul, evt. aspiration ved stor dosis, også sent i forløbet pga. antikolinerg effekt. Generelt mindst 8 timers observation af asymptomatiske patienter. 

Patienter, der har indtaget > 3 gange døgndosis (børn > døgndosis), observeres 8-12 timer på sygehus. Alle med symptomer behandles og observeres 24 timer på sygehus. Asymptomatiske kan observeres hjemme. 

Symptomatisk behandling, herunder korrektion af acidose, hypokaliæmi og hypomagnesiæmi. 

 

Physostigmin er antidot mod antikolinerge effekter, dog kontraindiceret ved breddeøget QRS. Virkningen er kortvarig og behandlingen vanskelig at styre. Behandlingen bør forbeholdes alvorlige forgiftninger med hæmodynamisk betydende supraventrikulær takykardi og udtalt agitation, hallucinationer og kramper, som ikke svinder for symptomatisk behandling, herunder diazepam. 

 

Ved tvivlsspørgsmål: Ring til Giftlinjen, telefon 3863 5555 

Antidoter

Physostigmin 

Gå til toppen af siden...