Direkte faktor Xa-hæmmere (forgiftninger)

Revideret: 14.01.2022

Toksikologi

De direkte faktor Xa-hæmmere (apixaban, edoxaban og rivaroxaban) hæmmer frit og fibrinbundet faktor Xa, protrombinaseaktivitet og trombocytaggregation induceret af trombin. Den toksikologiske effekt er en forstærkning af den farmakologiske effekt. Overdosering kan derfor primært medføre blødning pga. en for voldsom hæmning af koagulationskaskaden.  

 

Klinik

Svær toksicitet kan medføre blødningskomplikationer med hypotension eller nedsat ilttransport. Ofte er der tale om intrakranielle blødninger, hæmothorax, hjertetamponade, retroperitoneale blødninger eller massiv gastro-intestinal blødning.  

 

Undersøgelser

Analysen anti-faktor Xa anvendes til kvantitering af den antikoagulerende effekt af faktor Xa-hæmmere. Det er vigtigt, at analysen er kalibreret til måling af det anvendte antikoagulans.  

APTT, PT og INR (vær opmærksom på, at uagtet kun let forhøjede analyseresultater, kan patienten være svært overdoseret med DOAKs). 

Hæmatokrit, hæmoglobin, trombocytter og fibrinogen samt øvrige anæmiprøver. 

Levertal, nyretal samt EKG og lokalisering af blødningskilden.  

 

Behandling

Udover sædvanlig behandling med aktivt kul anbefales ved blødning volumenterapi, blodproduktterapi (erytrocytter, frisk, frossen plasma, trombocytkoncentrat) og antidotbehandling med andexanet alfa ved behandling med apixaban eller rivaroxaban. Siden kan overvejes dialyse og eventuel kirurgisk sikring af hæmostase.  

 

Medicinrådet har en anbefaling vedr. behandling med andexanet alfa.  

Antidoter

Andexanet alfa. 

Gå til toppen af siden...