Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler (forgiftninger)

Revideret: 25.08.2021

Toksikologi

Fremmer GABA-medieret hæmning af CNS. 

 

Toksisk dosis 

  • Er variabel afhængig af præparat.

Bevidsthedstab forekommer hos voksne efter indtagelse af ca. 10 gange terapeutisk døgndosis (fx 100 mg eller mere for diazepam). Denne tilstand er ofte ret kortvarig og sjældent ledsaget af alvorligere komplikationer.
I meget sjældne tilfælde er der forekommet dødsfald efter oral indtagelse af stor overdosis af benzodiazepinderivater alene, fx 100 tabletter. Risikoen for letalt forløb af forgiftningen afhænger antagelig i højere grad af den forgiftedes tilstand i øvrigt end af størrelsen af den indtagne overdosis, og således indtræffer nogle (af de sjældent forekommende) dødsfald, efter at den maksimale CNS-hæmning er overstået.  

Klinik

  • Bevidsthedssvækkelse stigende til koma, sjældent af længere varighed.
  • Forbigående respirationsinsufficiens kan ses ved injektion af "antikrampe"-dosis.
  • Få komplikationer. Letaliteten lavere end ved anden form for narkotisk forgiftning.

Behandling

Symptomatisk. Ved dyb koma, respektive respirationsinsufficiens, i.v. injektion af flumazenil undtagen ved kombinationsforgiftning, øget krampetendens eller abnormt ekg. 

 

OBS ! 

  • Flumazenil kan udløse abstinens hos tilvænnede og udløse kramper og kardial toksicitet ved forgiftning med stoffer, som benzodiazepiner har en beskyttende effekt overfor, fx TCA.
  • Forgiftning med benzodiazepiner med lang halveringstid: Flumazenil har kort halveringstid (50 min.). Hos patienter, der er overdoseret med benzodiazepiner med lang halveringstid, fx chlordiazepoxid, kan virkningen af flumazenil derfor være aftaget inden plasmakoncentrationen af benzodiazepinet er faldet tilstrækkeligt, og forgiftningssymptomer (inkl. respirationsstop) kan recidivere inden for få timer. Disse patienter skal derfor overvåges efter indgift af flumazenil (2983).

 

Ved tvivlsspørgsmål: Ring til Giftlinjen, telefon 3863 5555 

Antidoter

Flumazenil 

Referencer

2983. Maxa JL, Ogu CC, Adeeko MA et al. Continuous-infusion flumazenil in the management of chlordiazepoxide toxicity. Pharmacotherapy. 2003; 23(11):1513-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14620397 (Lokaliseret 10. maj 2023)

 
Gå til toppen af siden...