SSRI (forgiftninger)

Revideret: 25.08.2021

Toksikologi

Ofte få symptomer ved overdosis. Kardiotoksiciteten er betydeligt mindre end ved tricykliske antidepressiva. 

Serotoninsyndrom er beskrevet både efter forgiftning og terapeutisk dosering hos patienter, der tager to eller flere stoffer, som øger serotoninindholdet i hjernen, fx, antidepressiva, lithium, centralstimulantia, ectasy, levodopa, valproat m.fl. Indtagelse af SSRI fra dage til uger efter ophør med MAO-hæmmere kan udløse serotoninsyndrom. 

 

Toksisk dosis: Kardiale og CNS-effekter ses ved doser > 500 mg (lavere ved kombinationsforgiftninger). 

Klinik

  • Ofte kvalme og opkastning. I nogle tilfælde abdominalsmerter og svimmelhed. Bevidsthedsniveauet varierer fra fuldt vågen tilstand til koma, som dog er sjælden.
  • Tremor/myoklonier eller kramper forekommer.
  • Let udtalt sinustakykardi, og sjældnere -bradykardi, er rapporteret. Beskedne ændringer af blodtrykket.
  • For nogle stoffers vedkommende er set QTc-forlængelse, men der er ikke meddelt udvikling af livstruende takyarytmi (torsades de pointes).
  • Rhabdomyolyse forekommer.
  • Serotoninsyndrom.
  • Dødsfald af monoforgiftning er meget sjældne.

Undersøgelser

Ekg, glucose, elektrolytter, kreatinin.  

Behandling

Gastro-intestinal dekontaminering, natriumhydrogencarbonat ved breddeøget QRS. I øvrigt symptomatisk behandling af kredsløbssvigt og CNS-påvirkning. 

 

Ved serotonergt syndrom er diazepamførstevalg til behandling af agitation og triaden hypertension, hypertermi og takykardi. Giv refrakte doser på 10 mg i.v. hvert 2.-5. minut, indtil symptomerne svinder. Behandlingen kan give respirationsstop, hvorfor den skal foregå på intensiv afdeling. Endvidere gives glucose, ilttilskud og thiamin. Hvis der ikke efter indgift af 2 mg diazepam/kg er opnået kontrol med symptomerne, behandles hvert symptom særskilt. Afkøling ved hypertermi. 

Antidoter

Aktivt kul 

Gå til toppen af siden...