Dextromethorphan (forgiftninger)

Revideret: 25.08.2021

Toksikologi

Beslægtet med opioider og effekt på opioidreceptorer i toksiske doser. Desuden hæmning af serotoningenoptagelse. 

Toksisk dosis: Usikker, alvorlige forgiftninger kun ved doser > 10mg/kg. 

 

Klinik

  • Ved meget høje doser er der beskrevet døsighed, respirationsdepression, bevidsthedssvækkelse og efterfølgende koma.
  • Desuden kan ses ataksi, nystagmus, kvalme, opkastninger, hyperaktivitet, sløret tale, konfusion, eufori, hallucinationer, kramper.
  • Serotoninsyndrom er en sjælden effekt, kun beskrevet efter samtidig MAOI-indtagelse.

Behandling

Aktivt kul, observation/behandling rettet mod CNS, respiration, hjerte/kredsløb og serotoninsyndrom, se SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor)

Effekt af naloxon er ikke veldokumenteret. Diazepam mod excitation og kramper. Upåvirkede observeres i mindst 6 timer før udskrivelse. 

 

Forgiftning med øvrige opioider: Se Opioider (forgiftninger)

 

Ved tvivlsspørgsmål: Ring til Giftlinjen, telefon 3863 5555 

 

Antidoter

Aktivt kul 

Gå til toppen af siden...