Dextromethorphan (forgiftninger)

Revideret: 21.06.2019
Redaktionen (Forfatter),

Toksikologi

Beslægtet med opioider og effekt på opioidreceptorer i toksiske doser. Desuden hæmning af serotoningenoptagelse. 

Toksisk dosis: Usikker, alvorlige forgiftninger kun ved doser > 10mg/kg. 

 

Klinik

Ved meget høje doser er der beskrevet døsighed, respirationsdepression, bevidsthedssvækkelse og efterfølgende koma. 

Desuden kan ses ataksi, nystagmus, kvalme, opkastninger, hyperaktivitet, sløret tale, konfusion, eufori, hallucinationer, kramper. 

Serotoninsyndrom er en sjælden effekt, kun beskrevet efter samtidig MAOI-indtagelse. 

Behandling

Aktivt kul, observation/behandling rettet mod CNS, respiration, hjerte/kredsløb og serotoninsyndrom, se SSRI

Effekt af naloxon er ikke veldokumenteret. Diazepam mod excitation og kramper. Upåvirkede observeres i mindst 6 timer før udskrivelse. 

 

Forgiftning med øvrige opioider: Se Opioider (forgiftninger)

 

Ved tvivlsspørgsmål: Ring til Giftlinjen, telefon 3863 5555 

 

Antidoter

Aktivt kul 

Gå til toppen af siden...