Quinin, chloroquin/ hydroxychloroquin (forgiftninger)

Revideret: 25.08.2021

Toksikologi

Livstruende forgiftning. Blokering af hjertets natrium- og kaliumkanaler. Quinin er oto- og oculotoksisk "Cinkonisme". 

 

Toksisk dosis: 

  • Quinin: 50 mg/kg (chloroquinbase), voksne 20 mg/kg, børn 10 mg/kg.
  • Chloroquin og hydroxychloroquin: Akut overdosering (> 20 mg chloroquinbase/kg legemsvægt for voksne og 10 mg/kg legemsvægt for børn).

Klinik

  • Kardiale lednings- og rytmeforstyrrelser (størst risiko ved chloroquinforgiftning): Breddeforøget QRS-kompleks, forlænget PQ-interval, ændrede ST-stykker, ventrikelflimren eller asystoli.
  • Arteriel hypotension, koma, evt. kramper.
  • Øresusen, nedsat hørelse, svimmelhed, synssvækkelse, evt. blindhed, kvalme og hovedpine med quinin, sjældent med chloroquin.

Behandling

Evt. provokation af brækning som førstehjælp på ulykkesstedet. 

På sygehus: aktivt kul og/eller ventrikeltømning. Hvis patienten er bevidsthedspåvirket kan man anlægge en ventrikel sonde og installere kullet i denne (forudgået af aspiration på sonden). 

Hypokaliæmi korrigeres. Tærsklen for de kardiale symptomer hæves ved let alkalinisering, idet der ved refrakte infusioner af isotonisk natriumhydrogencarbonatforsøges at holde urinens pH på ca. 8.  

 

Hvis patienten er i respiratorbehandling, kan hypokapni fremkaldes ved hyperventilation og erstatte hydrogencarbonat-infusion. Der er fundet forbedret overlevelse hos svært forgiftede ved behandling med kunstig ventilation, pressorstoffer og diazepam i.v. (1 mg pr. 30 mg chloroquin). Kardial monitorering.  

 

Ved tvivlsspørgsmål: Ring til Giftlinjen, telefon 3863 5555 

Antidoter

Aktivt kul 

Gå til toppen af siden...