Digoxin (forgiftninger)

Revideret: 25.08.2021

Toksikologi

Digoxin har snævert terapeutisk indeks med stor risiko for overdosering. Symptomerne udvikles i løbet af timer, og den største risiko er svær rytmeforstyrrelse i form af ventrikelflimren, avanceret AV-blok eller asystoli. 

 

Toksisk dosis af digoxin 

  • Voksne: Få mg - dødelig dosis dog i reglen > 15 mg.
  • Børn mindst følsomme.

Hjertesygdom, nedsat nyrefunktion, hypokaliæmi, hypotyroidisme og behandling med antiarytmika øger risikoen. 

Klinik

  • Kvalme, opkastning, diarré.
  • Konfusion, synsforstyrrelse.
  • Hjertearytmi: Typisk koblede ventrikulære ekstrasystoler, AV-blok med takykardi, ventrikelflimren. Hyperkaliæmi.

Behandling

Aktivt kul. Behandling af de kardiale symptomer bør ske på sygehusafdeling under ekg-overvågning. 

Ventrikulær takykardi kan søges behandlet med β-blokkere eller med lidocain i.v. Elektrisk konvertering af ventrikulær takykardi, der skyldes intoksikation med digoxin, kan være farlig, da intraktable arytmier kan opstå. Årsagen hertil er ukendt. 

Svære bradykardier, især ved AV-blok af 2. eller 3. grad, kan kræve midlertidig pacemakerbehandling. Man kan dog forsøge at give 0,25-0,5 mg atropin i.v. 2-3 gange. 


I.v. infusion af kaliumsalte ved hypokaliæmi med 10-40 mmol/time under ekg-kontrol og kontrol af S-kalium, indtil S-kalium ligger højt i normalområdet, normaliserer hjertets følsomhed for digoxin. Hurtige ændringer i S-kalium kan dog forværre blokaden ved AV-blok af 2. eller 3. grad.
Ved meget svære forgiftninger har digoxin-antistof været livreddende. 

 

Indikationer for digoxin-antistof er: 

  • Indtagelse af > 10 mg digoxin for voksne og > 4 mg (0,3 mg digoxin/kg legemsvægt) for børn.
  • S-digoxin > 5 nanomol/l målt 6-8 timer efter indtagelsen.
  • Digoxinforgiftning med S-kalium > 5,5 mmol/l, hvis anden forklaring kan udelukkes og tilstedeværelse af alvorlige kardiale manifestationer som fx kredsløbssvigt.

 

Antidigitalis fab-fragmenter interfererer med de fleste test for S-digoxin, hvorfor S-digoxin som regel ikke kan fortolkes efter indgift af antidigitalis fab-fragmenter. Den videre behandling afgøres af klinikken og ekg-forandringerne. 

Digoxin-antistof infunderes i.v. over 20 min. Vedr. dosisberegning, se vejledning i pakningen. 

 

Ved tvivlsspørgsmål: Ring til Giftlinjen, telefon 3863 5555 

 

Antidoter

Aktivt kul
Antidigitalis fab-fragment 

Gå til toppen af siden...