Isoniazid (forgiftning)

Revideret: 25.08.2021

Toksikologi

Krampefremkaldende dosis er 30-50 mg/kg legemsvægt. 5-40 g har medført død. 

Klinik

Kvalme, opkastning, svedudbrud, dyspnø, respirationsdepression, uklart syn, hallucinationer, ansigts- og eventuelt lungeødemer, hyperglykæmi, glucosuri, aminotransferaseforhøjelse, lactat- og/eller -hydroxybutyratacidose, rødlig til orange misfarvning af hud og urin, epileptiforme kramper, arytmi, hypotension, acidose, coma, nyresvigt, rhabdomyolyse. 

Behandling

Pyridoxin som intravenøs infusion via infusionspumpe i samme gram-mængde som den indtagne mængde isoniazid, også selv om patienten er symptomfri. 

Er den indtagne mængde isoniazid ukendt og patienten symptomfri, gives 2-3 g pyridoxin i.v. 

Har patienten kramper, gives 5 g pyridoxin i.v. 

 

Af hensyn til volumen bør der anvendes pyridoxin injektionsvæske 150 mg/ ml. Pga. hypertoniciteten bør injektion ske gennem centralt venekateter. 

I øvrigt symptomatisk. 

 

Ved tvivlsspørgsmål: Ring til Giftlinjen, telefon 3863 5555 

Antidoter

Pyridoxin 

Gå til toppen af siden...