Kim P. Dalhoff
(Forfatter)

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Kim P. Dalhoff, Professor, overlæge, dr.med.
Klinisk farmakologisk enhed, Bygning 51,1
Bispebjerg Hospital
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger

Andre artikler

Acetylsalicylsyre (forgiftninger) (Forfatter)
 
Alkalinisering af urinen (Forfatter)
 
Antidiabetika (forgiftninger) (Forfatter)
 
Antikoagulantia, Vitamin K-antagonister (forgiftninger) (Forfatter)
 
Antikolinergika (forgiftninger) (Forfatter)
 
Antipsykotika (forgiftninger) (Forfatter)
 
Barbiturater (forgiftninger) (Forfatter)
 
Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler (forgiftninger) (Forfatter)
 
Calciumantagonister (forgiftninger) (Forfatter)
 
Dabigatran (forgiftninger) (Forfatter)
 
Dextromethorphan (forgiftninger) (Forfatter)
 
Digoxin (forgiftninger) (Forfatter)
 
Direkte faktor Xa-hæmmere (forgiftninger) (Forfatter)
 
Elimination og cytokrom P450-systemet (Forfatter)
 
Farmakodynamiske interaktioner (Forfatter)
 
Farmakokinetiske interaktioner (Forfatter)
 
Forgiftninger (Forfatter)
 
Gastro-intestinal dekontaminering (Forfatter)
 
Hemiglobindannere (Forfatter)
 
Hepariner (forgiftninger) (Forfatter)
 
Isoniazid (forgiftning) (Forfatter)
 
Jern (forgiftninger) (Forfatter)
 
Kalium (forgiftninger) (Forfatter)
 
Lithium (forgiftninger) (Forfatter)
 
Lægemiddelinteraktioner (Forfatter)
 
Lægemiddelinteraktioner med føde (Forfatter)
 
Lægemiddeludvikling (Forfatter)
 
MAO-hæmmere (forgiftninger) (Forfatter)
 
Maxdosis som beslutningsstøtte (Forfatter)
 
Methotrexat (forgiftninger) (Forfatter)
 
NSAID (forgiftninger) (Forfatter)
 
Opioider (forgiftninger) (Forfatter)
 
Paracetamol (forgiftninger) (Forfatter)
 
Quinin, chloroquin/ hydroxychloroquin (forgiftninger) (Forfatter)
 
SSRI (forgiftninger) (Forfatter)
 
Theophyllin og andre methylxanthiner (forgiftninger) (Forfatter)
 
Tramadol (forgiftninger) (Forfatter)
 
Tricykliske antidepressiva (forgiftninger) (Forfatter)
 
Vitaminpiller (forgiftninger) (Forfatter)
 
β-blokkere (forgiftninger) (Forfatter)
 
Interaktioner mellem mad og lægemidler (Forfatter)