Kim P. Dalhoff
(Forfatter og referent)

Kim P. Dalhoff, Professor, overlæge, dr.med.
Klinisk farmakologisk enhed, Bygning 51,1
Bispebjerg Hospital
2400 København NV
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger