Physostigmin

V03AB

Revideret: 10.08.2021

Physostigmin injektionsvæske er ikke markedsført i Danmark, men kan med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen rekvireres på apotek/sygehusapotek. 

Anvendelsesområder

Bruges diagnostisk til at skelne antikolinergisk delirium fra andre årsager til ændret mentalstatus. Ophæver dog kun effekten i 20-60 min.
Antidot mod svær forgiftning med antikolinergika, hvor sederende behandling med diazepam ikke er nok (svær forgiftning med belladonnaalkaloider (atropin, hyoscin (scopolamin)), antiparkinsonmidler med atropinlignende virkning samt antipsykotika.
Virker ved at hæmme acetylkolinesterase. Passerer blod-hjernebarrieren. Bør ikke anvendes ved forgiftning med cykliske antidepressiva eller depolariserende neuromuskulært blokerende midler.  

Doseringsforslag

Akut antikolinerg krise. Hvis der ikke opnås kolinerg effekt, kan dosis gentages 2-3 gange med 5-10 min. interval. 

  • Voksne. Testdosis: 1 mg physostigmin fortyndes i 10 ml isotonisk glucose- eller natriumchlorid-injektionsvæske og gives over 5 min.
  • Børn. Testdosis: 0,02 mg/kg - højst 0,5 mg physostigmin - i.v. givet over flere min.

Kontraindikationer

Physostigmin bør ikke bruges ved bronkospasmer, astma, perifer karsygdom, blæreretention, Parkinsons sygdom eller AV-blok. 

Bivirkninger

AV-blok, bradykardi, asystoli, bronkospasmer, kramper, kvalme, opkastninger. Rebound-fænomen kan ses på grund af kort virkningsvarighed. 

Interaktioner

Physostigmin må ikke bruges samtidig med depolariserende neuromuskulære blokkere.
 
 
Gå til toppen af siden...