Antidoter

V03AB

Revideret: 10.08.2021


Mange antidoter er ikke registrerede som lægemidler i Danmark. De kan med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen rekvireres fra apotek/sygehusapotek. Tabellen viser antidotvalg ved forskellige lægemiddelforgiftninger, og om antidoten er registreret.

Tabel 1. Forgiftninger og antidoter 

Se i øvrigt Giftlinjen / Antidothåndbogen (For læger (bispebjerghospital.dk)) 

Anvendelse  

Antidot  

Evt. handelsnavn
(specialtilladelse)
 

Adjuvans (giftbinding) 

Aktivt kul (antidoter) 

 

Adrenerge agonister 

Phentolamin (antidoter)

* Regitin® 

Acetylkolinesterase-hæmmere 

Atropin (antidoter) 

 

Antikolinergika 

Physostigmin (antidoter)

* Anticholium® 

Benzodiazepiner 

Flumazenil (antidoter) 

 

Beta-blokkere 

Atropin (antidoter) 

 

Glucagon (antidoter) 

 

Calciumantagonister 

Calciumsalte (antidoter) 

 

Coumarinderivater 

Phytomenadion (antidoter) 

 

Cyanid 

Hydroxocobalamin (antidoter) 

 

Dabigatran 

Idarucizumab (antidoter) 

 

Digoxin 

Antidigitalis fab-fragment

* DigiFAB® 

Folsyreantagonister (methotrexat) 

Calciumfolinat (antidoter ved cytostatikabehandling) 

 

Heparin 

Protamin (antidoter) 

 

Insulin 

Glucagon (antidoter) 

 

Isoniazid 

Pyridoxin (antidoter) ** 

 

Jernforbindelser 

Deferoxamin (antidoter) 

 

Kalium 

Calciumsalte (antidoter) 

 

Polystyrensulfonater (midler mod hyperkaliæmi) 

 

Methæmoglobindannere 

Methylthionin (methylenblåt) (antidoter) 

 

Opioider 

Naloxon (antidoter) 

 

Paracetamol 

Acetylcystein (antidoter) 

 

Methionin (antidoter) ** 

 

Rocuronium-induceret neuromuskulær blokade 

Sugammadex (antidoter) 

 

Salicylsyrederivater 

Phytomenadion (antidoter) 

 

* Ikke-registreret antidot. Kan rekvireres med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen fra apotek/sygehusapotek. 

** Ikke-registreret antidot. Fremstilles magistrelt og kan uden tilladelse rekvireres fra apotek/sygehusapotek. 

Vejledning til læger i brug af antidoter kan fås ved henvendelse til Giftlinjen på telefon 3863 5555. 

 

Se i øvrigt 

 
 
Gå til toppen af siden...