Hydroxocobalamin (antidoter)

V03AB

Revideret: 23.05.2023

Anvendelsesområder

Akut cyanidforgiftning. 

  

Hydrogencyanid (blåsyre) er en yderst flygtig væske. Saltene er faste stoffer med en svag lugt af bittermandler, som opbevares opløst i alkali. Forbindelserne er stærkt toksiske ved indånding eller indtagelse. Ved røgforgiftning og S-laktat > 10 mmol/l må cyanidforgiftning mistænkes. Forbindelser, som kan danne cyanid (cyanogene stoffer), findes i en række planter, specielt kerner fra stenfrugter (kirsebær, abrikoser, ferskner, hæg m.v.). Acetonitril og andre nitrilforbindelser er også cyanogene. Dannelsen af cyanid fra cyanogene forbindelser sker gradvist over nogen tid, for frugtkernernes vedkommende forudsættes findeling (tygning) og påvirkning af mavesyre. 

De systemiske effekter skyldes hæmning af cytokromoxydasen, hvorved primært iltkrævende organer, hjerte og CNS påvirkes, og der opstår metabolisk acidose. 


Behandling 

Ilt og korrektion af acidosen. Ved bevidstløshed og alvorlig kredsløbspåvirkning gives antidot, som førstehjælp på skadestedet inhalation af amylnitrit*. 

Hydroxocobalamin er en effektiv og lidet toksisk kompleksbinder af cyanid. 

Thiosulfat* øger metaboliseringen af cyanid, men virker langsomt og bruges først efter anden antidotbehandling. 

  

* Ikke-markedsført antidot, som med kan rekvireres fra apotek/sygehusapotek. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Hydroxocobalamin (vitamin B12) Cyanokit
SERB SA
pulver til infusionsvæske, opl.  5 g 1 stk.   9.460,60
Hydroxocobalamin (vitamin B12) Cyanokit
SERB SA
pulver til infusionsvæske, opl.  5 g 1 stk. (Orifarm)   9.461,95
Hydroxocobalamin (vitamin B12) Cyanokit
SERB SA
pulver til infusionsvæske, opl.  5 g 1 stk. (Paranova)   9.461,95
 
 
Gå til toppen af siden...