Lægemiddelinteraktioner

Revideret: 17.06.2019
Redaktionen (Forfatter),

Definition 

Ved en lægemiddelinteraktion forstås, at et lægemiddels farmakodynamik eller farmakokinetik påvirkes af et andet lægemiddel. Interaktioner kan udnyttes terapeutisk, men i det følgende omtales kun de uønskede virkninger. 

 

Klinisk betydning 

En meget stor del af de interaktioner, som findes omtalt i den klinisk-farmakologiske litteratur, er helt uden klinisk betydning.
Mange lægemiddelinteraktioner kan forudsiges ud fra et kendskab til lægemidlets farmakodynamik og -kinetik, og kan derfor forebygges. Muligheden for interaktion udelukker ikke nødvendigvis kombinationsbehandling, når blot der tages passende forholdsregler i form af fx dosisjustering.
En given interaktion behøver ikke at optræde hos alle patienter. De interindividuelle variationer kan bl.a. skyldes genetiske faktorer. 

 

Kontakt Klinisk Farmakologisk Afdeling

Er du læge eller anden sundhedsprofessionel, og har du brug for klinisk farmakologisk rådgivning, kan du kontakte din regions Klinisk Farmakologiske Afdeling. Se oversigt og kontaktinformation til de Klinisk Farmakologiske Enheder. 

Interaktionsdatabasen.dk

Den nationale Interaktionsdatabase, interaktionsdatabasen.dk, beskriver interaktioner mellem registrerede lægemiddelstoffer, udvalgte naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.  

Gå til toppen af siden...