Theophyllin og andre methylxanthiner (forgiftninger)

Revideret: 25.08.2021

Toksikologi

Methylxanthiner omfatter theophyllin (lægemiddel), caffein, theobromin (chokolade). De stimulerer adrenerge receptorer ved frigivelse af noradrenalin, er adenosinantagonister og øger formentlig cAMP. 

 

Toksisk dosis: 

  • Theophyllin: 15 mg/kg, alvorlig forgiftning efter > 3 g. Symptomer kan være forsinkede op til 12 timer ved depotpræparat.
  • Caffein: Alvorlig forgiftning med 100 mg/kg. Småbørn og ældre er risikogrupper.

 

Klinik

  • Kvalme, opkastning, uro, rastløshed, irritabilitet, tremor, takykardi, hypokaliæmi, hyperglykæmi, evt. metabolisk acidose.
  • Kramper og betydende arytmi ved svær akut og kronisk forgiftning.

 

Behandling

  • Gastro-intestinal dekontaminering, evt. gentagen indgift af aktivt kul mhp. binding af depottheophyllin og øget elimination. Kulbehandling vanskeliggøres af udtalt bræktendens, som kan nødvendiggøre behandling med antiemetikum, fx metoclopramid. Phenothiazin er kontraindiceret.
  • Hæmoperfusion eller hæmodialyse i svære tilfælde (S-theophyllin > 550 mikromol/l (100 mg/l).
  • Hypotension, takykardi og arytmier skyldes bl.a. aktivering af β-receptorer og kan forsigtigt behandles med β-blokker.
  • Let hypokaliæmi er som regel udtryk for redistribution og svinder ofte uden aggressiv behandling.
  • Kramper behandles primært med diazepam, men er svært behandlelige og kan kræve supplerende terapi.

Antidoter

Aktivt kul 

Gå til toppen af siden...