Hemiglobindannere

Revideret: 25.08.2021

Toksikologi

Iltning af hæmoglobin-jern til ferrijern hindrer binding af O2 og reducerer iltafgivelse - dissociationskurven venstreforskydes. Både hæmolyse og methæmoglobinæmi kan forårsages af oksidativt stress, men derudover kan hæmolyse også forekomme i efterforløbet af en tilstand med methæmoglobimæmi, og de to tilstande er associerede. Processen er reversibel inden for 1-3 timer, hvis årsagen fjernes. Især spædbørn < 6 mdr. er følsomme. Personer med G6PD-mangel har øget risiko for hæmolyse. 

 

Toksisk dosis: 

  • Risiko for vævsanoksi ved hemiglobinæmi > 20-30 %.
  • Synlig cyanose ved hemiglobinæmi > 10-15 %.
  • Fysiologisk met-Hb 1-3 %.

Klinik

Cyanose (grålig - chokoladefarvet), tegn på iskæmi. 

Undersøgelse

Iltmætning er nedsat, men målingen med puls-oximetri er usikker og varierer med metode. Ilttension er normal. 

Behandling

Oxygen, ved tegn på vævsanoksi behandles med antidot methylthionin. En dosis på 1-1,5 mg/kg legemsvægt kan i reglen bringe hemiglobin-koncentrationen ned under den kritiske grænse. Ved forsætlig hemiglobinæmi ved behandling af cyanidforgiftning med nitritforbindelser reduceres hemiglobinæmien først, når den overstiger 40 %. 

 

Ved tvivlsspørgsmål: Ring til Giftlinjen, telefon 3863 5555 

Antidoter

Methylthionin (methylenblåt) 

Gå til toppen af siden...