Jens Rikardt Andersen
(Referent)

Dansk Selskab for Klinisk Ernæring
Jens Rikardt Andersen, Overlæge, lektor
Institut for Idræt og Ernæring
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger