Loppefrøskaller (psyllium)

Revideret: 21.03.2023

Indledning 

Består af tørrede og pulveriserede frøskaller fra planten Plantago ovata. Frøskallernes plantefibre er geldannende (kvælder op ved tilsætning af vand) og kun delvis fermenterbare (nedbrydes ikke fuldstændigt af tyktarmens bakterier, men giver anledning til produktion af kort-kædede fedtsyrer i colon). Begge egenskaber er afgørende for skallernes effekt på obstipation og diarré (bulk-laksantia), medens geldannelsen er nødvendig for virkningen på lipidstofskiftet. 

 

Anvendelse 

  • Naturlægemiddel ved obstipation og træg mave.
  • Naturlægemiddel ved ublodig diarré i kortere tid (2-3 dage).
  • Naturlægemiddel ved behov for øget fiberindtag, fx som supplement ved irritabel tyktarm, når anden årsag til symptomerne er udelukket.
  • Naturlægemiddel til forebyggelse og behandling af lettere hyperkolesterolæmi som supplement til diæt. Behandlingen skal foregå i samråd med læge.

 

Evidens for virkning 

Der er god evidens for effekt på de godkendte anvendelser. 

 

Randomiserede placebo-kontrollerede undersøgelser har vist, at indtagelse af isolerede geldannende, ikke-fermenterbare kostfibre (loppefrøskaller var det mest brugte i undersøgelserne) i daglige doser på 5-10 gram kan bedre symptomer og afføringsvaner hos patienter med irritabel tyktarm (4558). Der er også vist effekt på afføringskonsistens og -hyppighed ved kronisk obstipation og ved kronisk diarré (4557)

 

Flere randomiserede undersøgelser har vist, at geldannende kostfibre, herunder loppefrøskaller, i daglige doser på 10 gram kan nedsætte koncentrationen i blodet af total- og LDL-kolesterol med 5-10 %, men har ingen virkning på HDL-kolesterol eller triglycerid. Effekten af fibrene var større hos patienter med hyperkolesterolæmi (4554) (2123). Den kolesterolnedsættende virkning er additiv til den effekt, der opnås ved behandling med statiner (4555)

 

Tilskud af loppefrøskaller kan bedre den glykæmiske kontrol (nedsætte fasteblodsukker, insulin og glykosyleret hæmoglobin) hos personer med type 2 diabetes (4556). Tilskud kan også reducere systolisk og diastolisk blodtryk hos hypertonikere med overvægt (5852)

 

Bivirkninger 

Bivirkninger fra mave-tarm-kanalen er ikke ualmindelige i form af oppustethed, flatulens og smerter, oftest i starten af behandlingen. Indtagelse af geldannende fibre bør altid ske med samtidig indtagelse af tilstrækkelig væske (mindst 1 glas vand, helst mere end 500 ml/dag). 

 

Yderligere information 

Præparat beskrivelse af Husk på Medicin.dk 

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside findes en database, der indeholder produktresuméer for alle registrerede naturlægemidler

Referencer

4555. Brum J, Ramsey D, McRorie J et al. Meta-analysis of usefulness of psyllium fiber as adjuvant antilipid therapy to en-hance cholesterol lowering efficacy of statins. Am J Cardiol. 2018; 122:1369-74, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30078477 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4557. McRorie JW, McKeown NM. Understanding the Physics of Functional Fibers in the Gastrointestinal Tract: An Evidence-Based Approach to Resolving Enduring Misconceptions about Insoluble and Soluble Fiber. J Acad Nutr Diet. 2017; 117(2):251-64, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27863994 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4556. Gibb RD, McRorie JW Jr, Russell DA et al. Psyllium fiber improves glycemic control proportional to loss of glycemic control: a meta-analysis of data in euglycemic subjects, patients at risk of type 2 diabetes mellitus, and patients being treated for type 2 diabetes mellitus. Am J Clin Nutr. 2015; 102(6):1604-14, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26561625 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4558. Moayyedi P, Quigley EM, Lacy BE et al. The effect of fiber supplementation on irritable bowel syndrome: A systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol. 2014; 109(9):1367-74, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25070054 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

5852. Cicero AFG, Derosa G, Manca M et al. Different effect of psyllium and guar dietary supplementation on blood pressure control in hypertensive overweight patients: a six-month, randomized clinical trial. Clin Exp Hypertens. 2007; 29(6):383-94, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17729055/ (Lokaliseret 3. marts 2023)

 

4554. Anderson JW, Allgood LD, Lawrence A. Cholesterol-lowering effects of psyllium intake adjunctive to diet therapy in men and women with hypercholesterolemia: meta-analysis of 8 controlled trials. Am J Clin Nutr. 2000; 71(2):472-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10648260 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

2123. Brown L, Rosner B, Willett WW et al. Cholesterol-lowering effects of dietary fiber: a meta-analysis. Am J Clin Nutr. 1999; 69:30-42, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9925120 (Lokaliseret 26. april 2023)

 
Gå til toppen af siden...