Naturlægemidler

Revideret: 01.07.2019

Echinacea Purpurea 

 

Naturlægemidler er lægemidler, som består af naturligt forekommende aktive indholdsstoffer i koncentrationer, som ikke er væsentligt større end i naturen. Naturlægemidler er godkendt af og skal registreres i Lægemiddelstyrelsen. For at et naturlægemiddel kan opnå en markedsføringstilladelse, kræves det bl.a., at der foreligger en gennemgang af den vigtigste faglitteratur, der viser, at den foreslåede indikation er velkendt og velbeskrevet. Dette krav behøver ikke at omfatte klinisk kontrollerede undersøgelser. Flere naturlægemidler har aldrig været afprøvet i klinisk kontrollerede undersøgelser, hvorfor deres plads i sygdomsbehandlingen er usikker. Ved godkendelse får hvert naturlægemiddel et nummer (MT-nummer), der skal stå på etiketten. 

 

Mange af de registrerede naturlægemidler er kombinationsprodukter (indeholdende flere droger). I de enkelte underafsnit følger en nærmere beskrivelse af de registrerede naturlægemidler, for kombinationspræparaterne med udgangspunkt i formodentligt aktiv droge. To kombinationspræparater indeholder adskillige plantedroger (Padma® 28 og Sinova, Sinupret, Sinux) og omtales derfor under deres produktnavn. Af de omtalte stoffer er Coenzym Q10 ikke et naturlægemiddel, men hører til gruppen "stærke vitaminer og mineraler" (til trods for at det heller ikke er et vitamin).  

 

Naturlægemidler kan - trods deres tillidsvækkende navn - medføre bivirkninger, undertiden er alvorlige bivirkninger beskrevet (4546), ligesom man må være opmærksom på, at interaktioner med almindelige lægemidler også kan forekomme (4544) (4545). Lægen bør derfor ved evaluering af lægemidler altid spørge ind til brug af naturlægemidler. 


På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside er der adgang til en database, der indeholder produktresumeer for alle registrerede naturlægemidler, se Produktresumé - naturlægemidler

Referencer

4545. Awortwe C, Makiwane M, Reuter H et al. Critical evaluation of causality assessment of herb-drug interactions in patients. Br J Clin Pharmacol. 2018; 84(4):679-93, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29363155 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4544. Asher GN, Corbett AH, Hawke RL. Common Herbal Dietary Supplement-Drug Interactions. Am Fam Physician. 2017; 96(2):101-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28762712 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4546. Lee JY, Jun SA, Hong SS et al. Systematic review of adverse effects from herbal drugs reported in randomized controlled trials. Phytother Res. 2016; 30(9):1412-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27196988 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
Gå til toppen af siden...