Naturlægemidler

Revideret: 01.03.2023

Echinacea Purpurea 

 

Naturlægemidler er lægemidler, som består af naturligt forekommende aktive indholdsstoffer i koncentrationer, som ikke er væsentligt større end i naturen. Naturlægemidler er godkendt af og skal registreres i Lægemiddelstyrelsen. For at et naturlægemiddel kan opnå en markedsføringstilladelse, kræves det bl.a., at der foreligger en gennemgang af den vigtigste faglitteratur, der viser, at den foreslåede indikation er velkendt og velbeskrevet. Dette krav behøver ikke at omfatte klinisk kontrollerede undersøgelser. Flere naturlægemidler har aldrig været afprøvet i klinisk kontrollerede undersøgelser, hvorfor deres plads i sygdomsbehandlingen er usikker. Ved godkendelse får hvert naturlægemiddel et nummer (MT-nummer), der skal stå på etiketten. 

 

Mange af de registrerede naturlægemidler er kombinationsprodukter (indeholdende flere droger). I de enkelte underafsnit følger en nærmere beskrivelse af de registrerede naturlægemidler, for kombinationspræparaterne med udgangspunkt i formodentligt aktiv droge. To kombinationspræparater indeholder adskillige plantedroger (Padma® 28 og Sinova, Sinupret, Sinux) og omtales derfor under deres produktnavn.  

 

Naturlægemidler kan - trods deres tillidsvækkende navn - medføre bivirkninger, undertiden er alvorlige bivirkninger beskrevet (4546), ligesom man må være opmærksom på, at interaktioner med almindelige lægemidler også kan forekomme (4544) (4545). Lægen bør derfor ved evaluering af lægemidler altid spørge til brug af naturlægemidler. 


På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside er der adgang til en database, der indeholder produktresumeer for alle registrerede naturlægemidler, se Produktresumé - naturlægemidler

Graviditet og amning

Der er ikke nogen af de godkendte naturlægemidler, hvor der foreligger videnskabelige data i et omfang, som kan bruges til at vurdere sikkerheden ved anvendelse under graviditet eller amning. 

Formentligt er en eventuel risiko beskeden i de allerfleste tilfælde, alene vurderet ud fra mængden af de formodet aktive stoffer i naturlægemidlerne. 

Dette kan man imidlertid ikke lægge til grund for en egentlig sikkerhedsvurdering og rådgivning om anvendelsen. Man skal til dette formål have et betydeligt antal videnskabeligt dokumenterede observationer af gravide, som har indtaget lægemidlet og udfaldet af denne graviditet i forhold til misdannelser, spontanaborter, for tidlig fødsel og lav fødselsvægt. Disse data findes ikke.  

I forhold til amning skal man have målinger af de formodet aktive stoffer i modermælken, og sådanne findes heller ikke. 

Du vil derfor se, at Medicin.dk fraråder anvendelser af næsten alle naturlægemidler under graviditet og amning. Nogle naturlægemidler må, af forskellige grunde som vil fremgå, ikke anvendes under graviditet og amning. 

Loppefrøskaller og mælkesyrebakterier kan dog anvendes, da disse produkter ikke optages i kroppen. 

Referencer

4545. Awortwe C, Makiwane M, Reuter H et al. Critical evaluation of causality assessment of herb-drug interactions in patients. Br J Clin Pharmacol. 2018; 84(4):679-93, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29363155 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4544. Asher GN, Corbett AH, Hawke RL. Common Herbal Dietary Supplement-Drug Interactions. Am Fam Physician. 2017; 96(2):101-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28762712 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4546. Lee JY, Jun SA, Hong SS et al. Systematic review of adverse effects from herbal drugs reported in randomized controlled trials. Phytother Res. 2016; 30(9):1412-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27196988 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
Gå til toppen af siden...