Sølvlysrod

Revideret: 02.07.2019

Indledning 

Drogen består af et ekstrakt af rhizomet af Cimicifugae racemosa. Rhizomet indeholder bl.a. triterpenglykosider, herunder actein og cimicifugosid, som reducerer LH i blodet. 

 

Anvendelse 

Naturlægemiddel til lindring af hedestigninger og svedeture i forbindelse med klimakteriet. 

 

Evidens for virkning 

Der er utilstrækkelig evidens for effekt af sølvlysrod på den godkendte anvendelse. 

 

En systematisk gennemgang af 16 klinisk kontrollerede undersøgelser kunne ikke finde evidens for effekt af sølvlysrod på klimakterielle symptomer hos peri- og postmenopausale kvinder (2147)

En anden metaanalyse fandt imidlertid, at sølvlysrod kunne nedsætte klimakterielle vasomotoriske symptomer sammenlignet med placebo (4579)

 

Bivirkninger 

Bivirkningerne er sjældne. Der er rapporteret gastro-intestinale gener, som fx kvalme og diarré, hudreaktioner (bl.a. udslæt, urticaria, kløe eller eksantem), ansigtsødem og perifert ødem, metroragi og brystspænding. 

Med ukendt frekvens er set levertoxiske lidelser, herunder hepatitis, gulsot og ændringer af leverfunktionstest. 

 

Det Europæiske Lægemiddelagenturs Komité for Plantelægemidler (HMPC) har foretaget en vurdering af disse rapporteringer. Heraf konkluderes, at det ikke kan afvises, at der er en sammenhæng mellem påvirkning af leverfunktion og anvendelse af sølvlysrod. 

Patienter opfordres derfor til at ophøre med anvendelse af sølvlysrod og søge læge, hvis de får symptomer, som kan tyde på leverskader (træthed, appetitløshed, gulfarvning af huden og øjet eller kraftige smerter i den øvre del af maven med kvalme og opkastninger eller mørkfarvet urin).  

 

Bloddonor 

Donor må gerne donere blod, hvis hun tager sølvlysrod i den mængde (eller mindre), som anbefales på pakningen.  

 

Yderligere information 

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside er der adgang til en database, der indeholder produktresumeer for alle registrerede naturlægemidler, se Produktresumé - naturlægemidler

Referencer

4579. Sarri G, Pedder H, Dias S et al. Vasomotor symptoms resulting from natural menopause: a systematic review and network meta-analysis of treatment effects from the National Institute for Health and Care Excellence guideline on menopause. BJOG. 2017; 124(10):1514-23, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28276200 (Lokaliseret 2. juli 2019)

 

2147. Leach MJ, Moore V. Black cohosh (Cimicifuga spp.) for menopausal symptoms. Cochrane Database Syst Rev. 2012; 9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22972105 (Lokaliseret 3. juni 2016)

 
Gå til toppen af siden...