Rosenrod

Revideret: 03.03.2023

Indledning 

Drogen består af roden fra Rhodiola rosea, som i frisk tilstand dufter af roser. Drogen indeholder bl.a. glykosidiske fenylpropanoider med salidrosid og rosavin som de vigtigste, og som hævdes at have adaptogene effekter (øger kroppens evne til at modstå fysiske og mentale stress-påvirkninger). Nogle dyreeksperimentelle studier har fundet, at ekstrakt af rosenrod kan nedsætte stress-induceret kortisolsekretion. 

 

Anvendelse 

Naturlægemiddel ved træthed og rekonvalescens. 

 

Evidens for virkning 

Der er utilstrækkelig evidens for effekt på den godkendte anvendelse. 

 

En systematisk gennemgang fandt 11 randomiserede studier, hvor ekstrakt af rosenrod var undersøgt over for placebo for effekt på mental og fysisk træthed ("fatigue") (2141). 6 undersøgelser omhandlede mål for fysisk træthed, og i 2 af disse undersøgelser var der signifikant effekt i gruppen, der fik rosenrod sammenlignet med placebo. Tilsvarende var der i 3 ud af 5 undersøgelser, som omhandlede mental træthed, bedre effekt af rosenrod. Målemetoderne for effekt var imidlertid forskellige og ikke standardiserede, hvorfor metaanalyse ikke kunne gennemføres, og alle undersøgelserne var metodologisk mangelfulde. En anden systematisk gennemgang konkluderede ligeledes, at kvaliteten af gennemførte studier var for ringe til at hævde en adaptogen effekt af rosenrod (2140)

 

En meta-analyse udelukkende baseret på dyremodeller fra 2018 inkluderende 36 studier konkluderer at rosenrod formentlig fremmer indlæring og hukommelse (5858). En meta-analyse på humane studier fra 2022 konkluderer, at der er opløftende basis for at mene, at rosenrod kan være gavnlig ved forskellige stress tilstande. Et problem er dog at flere studier er open label og med blot én arm, og flere studier inkluderer for få patienter (5859)

 

Bivirkninger 

Der er ikke beskrevet bivirkninger ved brug af rosenrod. 

 

Bloddonor 

Donor må gerne donere blod, hvis han/hun tager rosenrod i den mængde (eller mindre), som anbefales på pakningen.  

 

Yderligere information 

Præparat beskrivelse af Arctic Root rosenrod på Medicin.dk 

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside findes en database, der indeholder produktresuméer for alle registrerede naturlægemidler

Referencer

5859. Stojcheva EI and Quintela JC. The Effectiveness of Rhodiola rosea L. Preparations in Alleviating Various Aspects of Life-Stress Symptoms and Stress-Induced Conditions-Encouraging Clinical Evidence. Molecules. 2022; 27(12):3902, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35745023/ (Lokaliseret 3. marts 2023)

 

5858. Ma GP, Zheng Q, Xu MB et al. Rhodiola rosea L. Improves Learning and Memory Function: Preclinical Evidence and Possible Mechanisms. Front Pharmacol. 2018; 9:1415, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30564123/ (Lokaliseret 3. marts 2023)

 

2141. Ishaque S, Shamseer L, Bukutu C et al. Rhodiola rosea for physical and mental fatigue: a systematic review. BMC Complement Altern Med. 2012; 12:70, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22643043 (Lokaliseret 26. april 2023)

 

2140. Blomkvist J, Taube A, Larhammar D. Perspective on Roseroot (Rhodiola rosea) studies. Planta Med. 2009; 75(11):1187-90, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19468971 (Lokaliseret 26. april 2023)

 
Gå til toppen af siden...