Coenzym Q10

Revideret: 01.03.2023

Indledning 

Coenzym Q10 findes i alle levende organismer, hvad dets andet navn ubikinon refererer til (ubique = overalt). Coenzym Q10 er elektronbærer i respirationskæden ved biosyntese af ATP og fungerer desuden som antioxidant og har membranstabiliserende virkning. Mennesket får Q10 gennem føden, men kan også selv danne Q10 (styres af enzymet hydroxymetylglutaryl coenzym A reduktase (HMGCoA reduktase)). Der er ikke beskrevet mangelsymptomer på Q10. Kroppens indhold af Q10 falder med alderen og ved flere sygdomstilstande, bl.a. inkompenseret hjertesygdom. Der er således påvist en direkte relation mellem grad af hjertesvigt og Q10-indhold i hjertemuskulaturen. 

 

Anvendelse 

Forebyggelse og behandling af coenzym Q10-mangel. 

 

Evidens for virkning 

Der er rimelig evidens for effekt på den godkendte anvendelse. 

 

Coenzym Q10 er især undersøgt for sin virkning på hjertesvigt. En metaanalyse af 14 placebokontrollerede undersøgelser kunne påvise signifikant nedsat mortalitet og en forbedret fysisk kapacitet hos patienter med hjerteinsufficiens ved daglig indtagelse af Q10 på mellem 100 og 800 mg sammenlignet med placebo, medens der ikke kunne vises forskelle i NYHA-klassifikation eller LVEF (left ventricular ejection fraction). Undersøgelserne var dog små, inkluderede patienter med varierende grad af insufficiens, og end points var utilstrækkeligt beskrevet (4548)

 

Effekt på oxidativ stress og på fysisk aktivitet (performance): Tilskud af Q10 til såvel raske som syge personer, øger kroppens totale oxidative kapacitet (evnen til at neutralisere oxidative anioner). Sådanne anioner opstår blandt andet under fysisk arbejde) (5835). Selv om subgruppe analyser viser at patienter med hjertesvigt og diabetes-2 synes at have størst effekt af Q10, end raske, er det sandsynligt at raske individer, kan styrke såvel den fysiske præstation som evnen til at genvinde kræfter efter hård fysisk aktivitet ved indtagelse af Q10, om end der stadig kræves yderligere forskning før endelig stadfæstelse (5836)

 

Indtagelse af statiner hæmmer kroppens produktion af Q10. Det har derfor været en hypotese, om årsagen til statin-myopati kunne være Q10 mangel. Flere randomiserede undersøgelser har dog ikke vist effekt af coenzym Q10 på statin-induceret myopati (4547)

 

Bivirkninger 

Meget sjældne mest i form af hovedpine, svimmelhed og kvalme. 

 

Yderligere information 

Præparat beskrivelse af Bio-Qinon Q10 på Medicin.dk 

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside findes en database, der indeholder produktresuméer for alle registrerede naturlægemidler

Referencer

5835. Dai S, Tian Z, Zhao D et al. Effects of Coenzyme Q10 Supplementation on Biomarkers of Oxidative Stress in Adults: A GRADE-Assessed Systematic Review and Updated Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Antioxidants (Basel). 2022; 11(7), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35883851/ (Lokaliseret 1. marts 2023)

 

5836. Drobnic F, Lizarraga MA, Caballero-Garcia A et al. Coenzyme Q10 Supplementation and Its Impact on Exercise and Sport Performance in Humans: A Recovery or a Performance-Enhancing Molecule?. Nutrients. 2022; 14(9):1811, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35565783/ (Lokaliseret 1. marts 2023)

 

4548. Lei L, Liu Y. Efficacy of coenzyme Q10 in patients with cardiac failure: a meta-analysis of clinical trials. BMC Cardiovasc Disord. 2017; 17(1):196, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28738783 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4547. Banach M, Serban C, Sahebkar A et al. Effects of coenzyme Q10 on statin-induced myopathy: a meta-analysis of randomized controlled trials. Mayo Clin Proc. 2015; 90(1):24-34, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25440725 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
Gå til toppen af siden...